Započinje velika devetnica sv. Josipu

Utorak, 14. 1. 2014.

Velika devetnica srijedom sv. Josipu, zaštitniku naše Družbe,  hrvatskog naroda i domovine, započinje  u srijedu 15. siječnja 2014. a završava u srijedu 12. ožujka prije blagdana sv. Josipa. Kroz veliku devetnicu Utemeljiteljevim žarom i odanošću molimo sv. Josipa za velike potrebe naše Družbe. Na poseban način molimo za potrebe duhovnih zvanja u Družbi.


DEVETNICA SVETOM JOSIPU

 

Pripravna molitva

Sveti Josipe, Poočime našeg Gospodina Isusa Krista!

Ja siromašni grešnik položio sam veliko povjerenje u tvoj moćni zagovor i znam da ti neće biti uskraćena od Isusa nijedna molba.

Budući da sad imam posebnu potrebu, odlučio sam se da te kroz devet dana ustrajno zazivam, da po tvom zagovoru nađem uslišanje kod Boga.

Na Njegovu veću slavu i za spas svoje duše započinjem sad devetodnevnu molitvu.

 

Prvi dan

Sa skrušenim srcem dolazim ti, sveti Josipe, dobrostivi Poočime Isusa Krista.

Pouzdano ti se obraćam za tvoj zagovor kod Boga da se ispune moje zamolbe, ukoliko se ne protive Božjoj volji.

Sveti Josipe, moje je povjerenje tako veliko da smatram kako Bog ne može odbiti moje želje kad mu ih ti preneseš.

Budući da ti je Vječni Otac iskazao takvu čast da je tebi ispred svih drugih pravednika povjerio svog jedinorođenog Sina i Njegovu prečistu Majku, ti si visoko umilostivljen .

Sin te Božji časti, dok te je izabrao za svog hranitelja i bio ti je na zemlji poslušan.

Zato ti sad na nebu neće uskratiti nijednu molbu.

Duh Sveti te je konačno odredio za zaštitnika svoje Neoskvrnjene Zaručnice.

Tako ti ni On neće nijednu milost uskratiti.

Stoga mogu naći povjerenje, uslišanje na prijestolju trojstvenoga Boga kad te zazovem.

Sveti Josipe, moli za me i ne dopusti da odem od tebe bez utjehe.

Amen.

 

Oče naš...

Zdravo Marijo...

Slava Ocu...

 

Moli za nas, sveti Josipe, 

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Litanije svetom Josipu......

 

Drugi dan

Dragi sveti Josipe!

Tebe častim pun djetinjeg povjerenja, tebe koji se sve svoje misli i brige upravio da prehraniš i zaštitiš Isusa i Mariju te na „najbolji“ način upravljaš kućom.

Nisi se plašio nikakva posla ni truda i svoju si snagu zalagao dan i noć za Isusa i Mariju.

Zato te molim, sveti Josipe, prikloni mi svoje očinsko srce i pomozi mi u mojim željama.

Usliši moj vapaj i daj da postanem dionikom tvoga zagovora, ukoliko se u tom ispunja Božja volja, kojoj se ja bezuvjetno podlažem. Amen.

 

Oče naš...

Zdravo Marijo...

Slava Ocu...

 

Moli za nas, sveti Josipe, 

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Litanije svetom Josipu......

 

Treći dan

 

Pozdravljam te sveti Josipe!

Štujem te iz svega srca.

Tebe je Marija, Majka Božja, nazvala Poočimom svoga božanskog Sina i ljubila kao svog djevičanskog supruga.

Spomeni se velike milosti, što si tako povjerljivo mogao živjeti zajedno s Isusom i Marijom.

Kako si rado ispunjavao svoje dužnosti, kakvom li je nebeskom utjehom bilo preplavljeno tvoje srce.

Sigurno ti je bila draža skromna kuća s njezinom radionicom u blizini Isusa i Marije nego veličanstvena palača na zemlji.

Kako si brižno pohitao u nepoznato i pobjegao u Egipat da svoju obitelj zaštitiš pred Herodom.

Kako je bila velika tvoja strpljivost u žalosti, strahu i nevolji!

Sveti Josipe, zbog svih boli i radosti molim te da mi ishodiš od svog božanskog Posinka da ispuni moje srce radošću i usliša moje molbe.

Ali posebno te molim, dođi mi u pomoć s Isusom i Marijom, u posljednjoj nevolji, u smrtni čas i daj da moje posljednje riječi budu: Isus, Marija, Josip!

Amen.

 

Oče naš...

Zdravo Marijo...

Slava Ocu...

 

Moli za nas, sveti Josipe, 

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Litanije svetom Josipu......

 

Četvrti dan

 

Sveti Josipe, Zaručniče preblažene Djevice Marije, podsjećam te na sedam radosti kojima je bilo ispunjeno tvoje srce: kad ti se anđeo Gospodnji ukazao i navijestio ti da je tvoja Zaručnica začela po Duhu Svetom i da će roditi Spasitelja svijeta; kad si ti u Svetoj noći po prvi put zagrlio dijete Isusa; kad si vidio kako su se tri mudraca tom djetetu poklonili i prinijeli mu za žrtvu zlato, tamjan i smirnu; kad ti se u Egiptu ukazao anđeo Gospodnji i zapovjedio ti da se sa svojom obitelji vratiš natrag u svoju domovinu; kad si u Jeruzalemu pronašao u hramu izgubljeno dijete puno milosti i mudrosti; konačno kad ti je u Nazaretu dječak Isus bio poslušan i u razgovoru ti razveseljavao srce.

Zbog tih sedam velikih radosti molim te ishodi i meni radost da jednom zauvijek i vječno gledam Boga.

Amen.

 

Oče naš...

Zdravo Marijo...

Slava Ocu...

 

Moli za nas, sveti Josipe, 

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Litanije svetom Josipu......

 

Peti dan

 

Sveti Josipe, časni hranitelju našega Gospodina Isusa Krista, spomeni se sedam velikih žalosti, koje je osjetilo tvoje srce: kad si pomislio da moraš otpustiti Mariju, svoju ljubljenu zaručnicu; kad si u Betlehemu s Marijom pronašao prenoćište u bijednoj staji; kad si ugledao kako božansko Dijete trpi najveće siromaštvo, a ti mu nisi mogao poslužiti prema njegovu dostojanstvu; kad je starac Šimun prorekao da će to Dijete i njegova Majka mnogo pretrpjeti; kad ti se anđeo Gospodnji ukazao i zapovjedio ti da s Djetetom i njegovom Majkom bježiš u stranu zemlju; kad si u Egiptu morao godinama u oskudici živjeti sa svojom obitelji; kad si izgubljenog Dječaka pun straha tri dana tražio, dok ga nisi konačno našao.

Zbog tih svojih gorkih žalosti molim te da budeš moj zaštitnik kod Boga i da mi u mojim patnjama ishodiš u svako vrijeme predanje u svetu Božju volju.

Amen.

 

Oče naš...

Zdravo Marijo...

Slava Ocu...

 

Moli za nas, sveti Josipe, 

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Litanije svetom Josipu......

 

Šesti dan

 

Svesrdno te pozdravljam, sveti Josipe i zahvaljujem Bogu što te je izabrao za Poočima svoga Sina i za zaručnika preblažene Djevice.

Sveti Josipe, u pomisli na naizrecivu ljubav i radost koje si osjetio u krugu Isusa i Marije i na sve žalosti koje si nosio u zajedništvu sa svojom svetom obitelji molim milost da se ni u žalostima ni u radostima ne odijelim od Božje ljubavi, koja je prisutna u Kristu, našem Gospodinu.

Amen.

 

Oče naš...

Zdravo Marijo...

Slava Ocu...

 

Moli za nas, sveti Josipe, 

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Litanije svetom Josipu......

 

Sedmi dan

 

Pozdravljam te, hvalevrijedni sveti Josipe, čuvaru najvećeg blaga na nebu i na zemlji, hranitelju onoga koji hrani sva stvorenja.

Koga su mnogi praoci i kraljevi željeli vidjeti i čuti, a ipak nisu ni vidjeli ni čuli, koga si ti na svojim rukama nosio, njegovao i štitio.

Zbog te jedinstvene časti za koju te je Bog odvijeka izabrao, ishodi mi kod Božanskog Posinka, našega Gospodina i Suca Isusa Krista, oproštenje mojih grijeha, milost i smilovanje.

Amen.

 

Oče naš...

Zdravo Marijo...

Slava Ocu...

 

Moli za nas, sveti Josipe, 

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Litanije svetom Josipu......

 

Osmi dan

 

Sveti Josipe, ponosu patrijarha, blistavi potomče doma Davidova, pozdravljam te sa svima svetima na nebu.

Svojim zagovorom uspijevao si mnogo kod utjelovljenog Božjeg Sina već na zemlji, na nebu možeš još više.

Jer onaj, koji ti je na ovom svijetu bio poslušan, ništa ti ne odbija u svom kraljevstvu, nego ti ispunjava sve tvoje molbe i pruža svoju milost onima za koje ju ti izmoliš.

Prikloni mi zato svoje dobrostive oči, ljubazni oče, kad se u svojim željama pouzdano obratim tebi i opskrbi me pobožnim životom i blaženom smrću.

Amen.

 

Oče naš...

Zdravo Marijo...

Slava Ocu...

 

Moli za nas, sveti Josipe, 

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Litanije svetom Josipu...

 

Deveti dan

 

Dragi sveti Josipe, tebi sam se utekao, u tebe se pouzdao.

Uvjeren sam da ćeš Bogu preporučiti moju želju.

Po tvojoj ljubavi , koja te je u radosti i žalosti vezala s Isusom i Marijom, utječem se tebi za zagovor.

O dragi, blagi, dobrostivi sveti Josipe, pohiti mi u pomoć u mojoj nevolji i dopusti mi da ti se izručim tijelom i dušom.

Želim živjeti kao ti, posve predan u volju Božju, smjeran, ponizan kao vjerna sluga u skrovitosti.

Tako se nadam da ću jednom s tobom postati dionikom i neke nebeske slave, da s Marijom zauvijek hvalim i slavim trojstvenoga Boga.

Amen.

 

Oče naš...

Zdravo Marijo...

Slava Ocu...

 

Moli za nas, sveti Josipe, 

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Litanije svetom Josipu...

 

Završna molitva

 

Gospodine Isuse Kriste, ti si naše spasenje, naš život i naše uskrsnuće!

Zato te molim, ne prepusti me strahu i zdvajanju, nego zbog boli i bezbrojnih zasluga svoje Majke Marije i svog vjernog poočima Josipa pomozi svom sluzi kojega si otkupio svojom dragocjenom krvlju.

Amen.

 

LITANIJE SV. JOSIPA

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine. smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože

Duše Sveti, Bože

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama!

 

Sveta Marijo

Sveti Josipe

Slavni porode Davidov MOLI ZA NAS!

Svjetlosti patrijarha

Zaručniče Bogorodice

Stidljivi čuvaru Djevice

Hranitelju Sina Božjega

Brižni branitelju Kristov

Glavaru slavne obitelji

Josipe pravedni

Josipe prečisti

Josipe premudri

Josipe jaki

Josipe poslušni

Josipe vjerni

Ogledalo strpljivosti

Ljubitelju siromaštva

Uzore radnika

Uresu domaćega života

Čuvaru djevica

Potporo obitelji

Utjeho bijednih

Ufanje bolesnih

Zaštitniče umirućih

Strahu zlih duhova

Pokrovitelju svete Crkve

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

smiluj se nama!

 

Postavio ga je gospodarom doma svojega.

 

I poglavarom imanja svojega.

 

Pomolimo se

Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj molimo da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Amen.

 

Moli za nas, Sveti Josipe,

 

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se:

Molimo Te Gospodine, neka nam budu na pomoć zasluge zaručnika presvete Majke Tvoje, da zadobijemo njegovim zagovorom, što svojom slaboćom ne možemo postići. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

 

ČUDOTVORNA MOLITVA SVETOME JOSIPU

STARIJA OD 1900 GODINA

 

Moli ovu molitvu 9 uzastopnih jutara za bilo koju želju. Od nastanka ove molitve još se nije čulo, da nije BILA USLIŠANA, onome tko je molio.

O sveti Josipe, čija je zaštita tako velika, tako jaka, tako izravna pred Božjom krunom, STAVLJAM U TEBE SVE SVOJE POTREBE I ŽELJE.

O sveti Josipe pomozi mi svojim snažnim zagovorom i izmoli za mene svog Djevičanskog Sina sve duhovne blagoslove kroz Isusa Krista, Našeg Gospodina, tako da, budući da sam vezan o tvojoj Nebeskoj snazi, mogu iskazati svoju zahvalu i poštovanje Najljubljenijem Ocu.

O sveti Josipe nikada se neću moći umoriti promatrajući Isusa kako spava u tvojim rukama. Ne usuđujem se prići dok se on odmara u blizini Tvoga srca. Zagrli ga u moje ime i poljubi Njegovu nježnu Glavu za mene, i zamoli ga da mi uzvrati poljubac kada udahnem posljednji uzdah. Sveti Josipe, zaštitniče umirućih, moli za nas. Amen.

  Vijesti - Sve