Božja prisutnost uvijek uznemiruje ljude

Utorak, 22. 9. 2015.
 
Papa u svetištu Milosrdne Djevice od Kobre 22. rujna 2015.Evanđelje koje smo slušali stavlja nas pred dinamiku koju Gospodin stvara svaki put kad nas...

 
 

Papa Franjo s mladim osobama posvećenoga života u Dvorani Pavla VI.

Četvrtak, 17. 9. 2015.
 
Probudite svijet! Papa je ostavio po strani pripremljeni govor, te improvizirajući odgovarao na pitanja mladih, ali je prije toga svoje misli upravio...

 
 

Službeni pohod sestrama Služavkama Maloga Isusa na jugu Dalmacije

Srijeda, 16. 9. 2015.
 
Od 6. do 16. rujna 2015., s. M. Radoslava Radek, vrhovna glavarica Družbe, obavila je kanonsku vizitaciju sestrama Splitske provincije koje djeluju u...