Duhovna misao za Stadlerov dan, 8. listopada 2020. Srijeda, 7. 10. 2020.

Bog je davao, daje i davat će!

Sl. Božji Josip Stadler


Bog je davao, daje i davat će!

Sl. Božji Josip Stadler


Evanđelje: Lk 11, 5-13

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: 'Prijatelju, posudi mi tri kruha. Došao mi prijatelj s puta te nemam što staviti preda nj.' A onaj mu iznutra odgovori: 'Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem ...' Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti.«

»I ja vam kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca otvorit će se.«

»A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu.«

Razmišljanje:

Bog sam sebe prikazuje kao našeg prijatelja i oca. Kao savršenog prijatelja i oca koji nikada neće iznevjeriti naše povjerenje u Njegovu Ljubav. Takav odnos s Bogom ima i svoje zahtjeve, a ti su da i mi budemo Njegovi prijatelji i Njegova djeca. Na jednom drugom mjestu,u Ivanovom evanđelju, Isus pojašnjava što znači biti s nekim prijatelj, tj. kaže da je On naš prijatelj jer nam je rekao sve. Tako i mi, da bi bili Njegovi prijatelji trebamo mu govoriti sve, trebamo se družiti s njime, pričati S NJIME o svemu što znači i slušati ga, a ne samo govoriti, trebamo Ga upoznati. A kada primijetimo da nam je nešto potrebno, zatražimo ga i dat će nam, jer nam je prijatelj. Isto tako trebamo biti i njegova djeca. Djeca koja vjeruju svom Ocu, koja znaju da je On upoznat sa svim našim potrebama i teškoćama, da će uvijek biti s nama i da nas nikada neće ostaviti bez svoje pomoći. I onda kada ne dobijemo od Njega nešto što smo zatražili, znamo da je to za naše dobro jer nas On voli više nego mi sami sebe.

Riječi sluge Božjeg Josipa Stadlera: Bog je davao, daje i davat će.

s. M. Tajana Andrle

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve