„Evo me Gospodine da vršim volju tvoju. Pomozi mi na tom putu jer se u tebe uzdam.“ Petak, 4. 2. 2022.

Dana 4. veljače 2022. godine u provincijalnoj kući samostana „Antunovac“ u Zagrebu, u postulaturu su primljene kandidatice Anita Katanec-Makaj i Darija Filipančić. Obred primanja predvodila je provincijska glavarica s. M. Petra Marjanović
Obred je započeo procesijom u kojoj su sa svjetiljkama u rukama Anita i Darija, uz kućnu predstojnicu s. M. Beatis Čajko, prefektu s. M. Anu  Čajko i ostale sestre iz samostana „Antunovac“, svečano ušle u dvoranu. Po ulasku, u znak predanja svojih srdaca, donesene upaljene svjetiljke stavile su pred lik Malog Isusa.  
Anita i Darija, s pomoću Božjom, započinju postulaturu kao bližu pripravu za redovnički život. Tom prigodom, provincijska glavarica s. M. Petra Marjanović ih je potaknula da rastu u duhu jednostavnosti, čistoće i skromnosti. Postulantice su potom primile božanski časoslov kako bi se pridružile zajedničkoj liturgijskoj molitvi. Zajedno sa sestrama svakodnevno će iskazivati hvalu Bogu i moliti na nakane svete Crkve. Neka im zajednička molitva bude neiscrpivo vrelo za sav sadašnji i budući život. 
Na kraju obreda upućena je molitva Malenom Isusu da s ljubavlju pogleda na naše drage postulantice Anitu i Dariju te im udijeli svoj blagoslov kako bi za vrijeme postulature stekle potrebne krjeposti te Mu uzmognu služiti kao članice Družbe Sestara „Služavki Malog Isusa“. Svečanost smo završile molitvom krunice i božanskog časoslova u samostanskoj kapelici.

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve