Križni put u Krašiću za vukovarske žrtve Petak, 22. 11. 2013.

Ljubav, Žrtva; Mogu li se razdvojiti? Ne! Sa stabla križa rodio se život. Vukovar! Tko položi život za svoj    narod i Domovinu, darovao je sve. Mnogi su to učinili. Zahvalnost su im o godišnjici Vukovarske žrtve preko sto tisuća ljudi pokazali. Bilo je slično i na drugim mjestima stradanja. Kad jedan čovjek žrtvuje život za svoj narod, uprtost očiju toliko ljudi u jednog čovjeka daje još veću ljubav i zahvalnost i divljenje. U Krašiću je to učinio kardinal  Alojzije Stepinac molitvom i žrtvom za Crkvu i svoj Hrvatski narod. 


Ljubav, Žrtva; Mogu li se razdvojiti? Ne! Sa stabla križa rodio se život. Vukovar! Tko položi život za svoj    narod i Domovinu, darovao je sve. Mnogi su to učinili. Zahvalnost su im o godišnjici Vukovarske žrtve preko sto tisuća ljudi pokazali. Bilo je slično i na drugim mjestima stradanja. Kad jedan čovjek žrtvuje život za svoj narod, uprtost očiju toliko ljudi u jednog čovjeka daje još veću ljubav i zahvalnost i divljenje. U Krašiću je to učinio kardinal  Alojzije Stepinac molitvom i žrtvom za Crkvu i svoj Hrvatski narod. 


Prijatelji Maloga Isusa s ostalim župljanima, noseći upaljene lampione u svojim rukama, prikazali su molitvu i zahvalnost svim žrtvama Vukovara, Križnim putem, koji je podignut na livadi ispod Župnog dvora gdje je boravio kardinal Stepinac. Blagoslovljeno je to mjesto, jer su preko te livade mnogi prečacem došli do Kardinala da mu iskažu svoju ljubav i zahvalnost.

Mi nismo pozvani dati život na ovakav način, ali iskazati ljubav i zahvalnost dužni smo i to u najvećoj mjeri. Neka nam budu uzor toliki patnici i mučenici našeg naroda.

dr. Ljerka Obrovac

  Vijesti - Sve