Četvrtak, 4. 4. 2019.

Apostolska pobudnica pape Franje „Christus vivit“, upravljena mladima i čitavom Božjem narodu, predstavljena je u Vatikanu, 2. travnja 2019. Pobudnica je napisana u obliku pisma u 9 poglavlja u kojima Papa kreće od analize stvarnostī mladih, do poziva na potpuno življenje mladosti kroz prijateljstvo s Kristom.


Apostolska pobudnica pape Franje „Christus vivit“, upravljena mladima i čitavom Božjem narodu, predstavljena je u Vatikanu, 2. travnja 2019. Pobudnica je napisana u obliku pisma u 9 poglavlja u kojima Papa kreće od analize stvarnostī mladih, do poziva na potpuno življenje mladosti kroz prijateljstvo s Kristom.


Pišući taj dokument Papa je objasnio da se prepustio nadahnuću bogatih razmišljanjā i razgovorā na Sinodi o mladima, koja se održala u Vatikanu u listopadu 2018. godine. Riječi kojima započinje pobudnica, od kojih proizlazi i njezin naslov: „Christus vivit“, također su sažetak pozitivne poruke koju taj dokument želi poslati: Krist živi. On je naša nada i najljepša mladost ovoga svijeta. (…) Zbog toga su prve riječi koje želim upraviti svakom mladom kršćaninu: On živi i želi te živoga! – napisao je Papa.

1. poglavlje – Što Riječ Božja kaže o mladima?

Prvo poglavlje započinje tumačenjem što Riječ Božja kaže o mladima, kako ih Bog gleda. Papa tu donosi primjere iz Staroga i Novoga zavjeta kako bi pokazao njihovu vrijednost u epohama u kojima nisu imali veliku važnost, te primjećuje da Isusu nije bilo drago to što su odrasli s prezirom gledali mlade, ili su ih čak držali u svojoj službi odnoseći se prema njima despotski. Naprotiv, Isus je govorio: „(…) najveći među vama neka bude kao najmlađi“. Sveto pismo istodobno savjetuje da se poštuje starije osobe.

Međutim, biti mlad nije samo pitanje dobi. Isus, naime, susreće bogatoga mladića, ali njegov duh nije bio tako mlad jer se već uhvatio za bogatstva i udobnosti – napisao je Papa. U Evanđelju potom nalazimo i nekoliko „spremnih i pozornih“ djevojaka, dok su druge „rastresene i uspavane“. Mlade pak koji su izgubili snagu Gospodin poziva: „Mladiću, tebi govorim, ustani!“

2. poglavlje – Isus Krist uvijek mlad

Sinoda je potvrdila da je mladost poticajno razdoblje života koje je i Isus proživio. Ali što o tomu kaže Evanđelje? Ne trebamo misliti – napisao je papa Franjo – da je Isus bio usamljeni adolescent (...) Njegov odnos s ljudima bio je odnos mladića koji je dijelio život obitelji dobro integrirane u selu, nitko ga nije smatrao stranim ili odvojenim od drugih.

Pastoral mladih bi trebao voditi računa o tim vidicima Isusove mladosti kako se ne bi stvarali projekti koji odvajaju mlade od obitelji i od svijeta, ili koji ih pretvaraju u izabranu manjinu koju se čuva od svakog negativnog utjecaja. Potrebni su, naprotiv, projekti koji će ih ojačati, pratiti i upućivati na susret s drugima, na velikodušno služenje, na poslanje – istaknuo je Papa.

Crkva je mlada

Sveti se Otac potom osvrnuo i na mladost Crkve te potaknuo na molitvu Gospodinu da oslobodi Crkvu od onih koji ju žele ostariti, učvrstiti u prošlosti čineći ju nepokretnom. I ako su religija i Crkva za brojne mlade prazne riječi, papa Franjo je napomenuo da su oni osjetljivi na Isusov lik, kada ga se prikaže na privlačan način, a kako bi se to učinilo Crkva treba biti spremna promijeniti neke konkretne stvari.

3. poglavlje – Vi ste Božje 'sada'

U trećem poglavlju Papa ističe da mladi nisu samo budućnost svijeta, nego sadašnjost; stoga ih valja slušati, odupirući se napasti davanja banalnih odgovora i gotovih recepata. Pritom valja pozitivno gledati ono što je u njima i imati sposobnost utvrđivanja putova tamo gdje drugi vide samo zidove. Osim toga, različite su stvarnostī mladih o kojima valja voditi računa – primijetio je Papa te podsjetio na mlade koji žive u ratnim prilikama, na one koje iskorištavaju zločinci, na žrtve trgovine ljudima, ropstva i seksualnoga iskorištavanja. Brojni su pak mladi marginalizirani zbog vjerskih, etničkih ili gospodarskih razloga.

Ideološka kolonizacija

Sveti se Otac osvrnuo i na pojavu ideološke kolonizacije koja u brojnim siromašnim zemljama nameće, u zamjenu za gospodarsku pomoć, zapadni način života koji posebno šteti mladima. Što se pak tiče seksualnosti, Papa kaže da je u svijetu koji ističe isključivo seksualnost, teško održati dobar odnos s vlastitim tijelom i mirno živjeti osjećajne odnose. I zbog toga je seksualni moral često uzrok nerazumijevanja i udaljavanja od Crkve koju se smatra prostorom suda i osude.

Digitalni svijet i mladi migranti

Papa nije propustio osvrnuti se i na digitalnu sredinu koju se ne može izbjeći kako bi se došlo do mladih. Ali, i ona je – prema Papinim riječima – teritorij samoće, manipuliranja, iskorištavanja i nasilja. Pojava je to koja se tiče i Crkve i njezinih pastira. Kako ne spomenuti i brojne mlade izravno uključene u migracije? – upitao je papa Franjo. U nekim zemljama u koje oni dolaze migracijske pojave potiču strah, često poduprt i iskorišten u političke svrhe.

4. poglavlje – Veliki navještaj za sve mlade

U četvrtom poglavlju papa Franjo upravlja mladima najvažniji navještaj sadržan u tri velike istine. Prva je: Bog te voli; druga: Krist te spašava, jer njegova je ljubav veća od svih naših proturječja i svih naših slabosti. Treća je istina: On živi! A ako On živi, onda će doista moći biti prisutan u tvom životu, u svakom trenutku, kako bi ga ispunio svjetlom.

5. poglavlje – Putovi mladih

Kako se živi mladost kada dopustimo da nas prosvijetli i preobrazi veliki navještaj Evanđelja? Tim pitanjem započinje peto poglavlje u kojemu Papa kaže da je mladost dar koji možemo beskorisno potrošiti, ili ga pak možemo primiti sa zahvalnošću i živjeti u punini. Mladost je vrijeme odluka. Sveti Otac zbog toga poziva mlade da se ne prepuste strepnjama, jer najljepši se snovi postižu nadom, strpljenjem i zauzimanjem, odustajući od žurbe. Potiče ih, osim toga, da ne gledaju život s balkona, da ne žive život ispred ekrana. Otjerajte strahove koji vas paraliziraju… živite! I ne oduzimajte svojoj mladosti prijateljstvo s Isusom koji joj daje puninu.

6. poglavlje – Mladi s korijenima

Nije moguća budućnost bez korijena i nije koristan prekid među naraštajima – uvjeren je papa Franjo koji u šestom poglavlju govori o manipulatorima koji bi htjeli iskorijenjene mlade koji bi vjerovali samo u njihova obećanja. Bitan je stoga odnos sa starijima. Ali, – objasnio je Papa – to ne znači da se moraš slagati sa svime što oni kažu. Valja, naime, hoditi zajedno.

7. poglavlje – Pastoral mladih

Što se tiče pastorala mladih, o kojemu se govori u sedmom poglavlju, Papa je istaknuo da mladi trebaju imati glavnu ulogu; valja ih voditi i pratiti, ali trebaju biti slobodni pronalaziti nove putove. Pastoral mladih treba biti fleksibilan kako bi potpomogao susret s Bogom.

8. poglavlje – Poziv

Gospodin ima divan projekt za svakoga od nas – ističe papa Franjo u osmom poglavlju. Dva su temeljna područja za svaku osobu: osnivanje obitelji i posao. Unatoč svim teškoćama, Papa jamči mladima da vrijedi ulagati u obitelj. (…) Varka je vjerovati da ništa ne može biti definitivno (…) budite revolucionarni, idite protiv struje – potiče Papa. Što se tiče posla, Papa upozorava na marginalizaciju mladih te poziva politiku da se zauzme u borbi protiv nezaposlenosti mladih.

Osmo poglavlje Papa završava govoreći o mogućnosti posvećenja Bogu u svećeništvu i u redovničkom životu. Budite sigurni da, ako prepoznate Božji poziv i slijedite ga, to će dati puninu vašem životu.

9. poglavlje – Razlučivanje

Otkrivanje vlastitoga poziva zadaća je koja zahtijeva prostore samoće i tišine; to je osobna odluka – istaknuo je Papa u posljednjem poglavlju. Od onih koji u tomu pomažu mladima traže se tri stvari: pozornost i slušanje osobe; sposobnost razlikovanja milosti od kušnje, istine od varke; te shvaćanje kamo doista želi ići ta osoba. Moramo poticati i pratiti postupke, a ne nametati ih – savjetuje Papa te na kraju dokumenta ističe da je Crkvi potreban zanos mladih, njihove intuicije i njihova vjera.

Preuzeto: (kta/rv)

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve