Stadlerovi dani, 8. svibnja 2016. Subota, 7. 5. 2016.

Milosrđe u životu sluge Božjega Josipa Stadlera

Utamničenika osloboditi

Molitva u katedrali Srca Isusova u Sarajevu,  na Stadlerov dan, 8. svibnja 2016.


Milosrđe u životu sluge Božjega Josipa Stadlera

Utamničenika osloboditi

Molitva u katedrali Srca Isusova u Sarajevu,  na Stadlerov dan, 8. svibnja 2016.


Pjesma: Oče mi ti se klanjamo...
 
Oče mi ti se klanjamo i blagoslivljamo te, jer si s tolikom ljubavlju stvorio svijet i čovjeka, sve mu podložio, da svime upravlja. Ali, čovjek u svojoj slabosti zaboravi da si ti Gospodine Bože i Oče naš, Gospodar naš, Gospodar neba i zemlje. Često se dogodi da puno puta brojni ljudi lakoumno sude o Božjim tajnama i njegovim putovima, sude jedni o drugima. Tako usvojoj svakodnevnici među nama možemo često sresti i previše osuđenih i utamničenih ljudi, čuti pojedine osobe kako su nesretne, druge kako su osuđene raznim bolestima, patnjom duše i tijela.
Mogli bismo nabrajati puno vrsta utamničeništva. Pojedini su nesretni i nezadovoljni svojim životom, ranjeni grijehom, u tamnici zbog zlodjela ili pak nevino osuđeni, razočarani ili tuguju za gubitkom drage osobe. Svaka ta patnja i bol za njih je utamničenost i zatvaranje u sebe u svoju nutrinu. U takvim trenucima čovjeku je potrebna pomoć da opet ponovno nađe radost i mir.
Sveta godina milosrđa potiče nas također na tjelesno djelo milosrđa: utamničenika osloboditi. Uspisima sluge Božjeg Josipa Stadlera nalazimo poticajne misli i upozorenja na ovo djelo milosrđa. Nadbiskup Stadler upozorava vjernike na stalnu opasnost koja prijeti Crkvi od raznih prosudbi opominjući ih na stalnu ljubav prema Bogu i Crkvi, te da samo u Bogu mogu naći milost, mir, radost i dobrotu.
 
Pjesma:Bože moj dopusti mi aleluja...
 
Pri pomisli kako provesti ovo djelo milosrđa u praksu, uvijek se nameće prije svega materijalna potpora,. Koliko god je potrebna materijalna potpora, daleko je potrebnija duhovna: Pomoći nekome, promijeniti način ponašanja, neku lošu naviku, poučiti ga kako steći radne navike, zauzeti se za nevine, biti svjetlo onima koji su u tami grijeha.
Upravo u tom duhu i nadbiskup Stadler piše svojim vjernicima progovarajući im o Adamovu grijehu. U nakani da probudi ljubav prema Bogu nadbiskup Stadler upućuje vjernike na prvog Adama. S jedne strane on želi predočiti koliko je Gospodin Bog u svojoj dobroti obdario Adama božanskim darovima, a s druge strane kako je Adam strašno uvrijedio Boga podigavši se protiv njega neposluhom, nevjerstvom, nezahvalnošću. Ipak, Bog je milosrdan, Otac nebeski poslao je svoga Sina Isusa Krista k ljudima, da opet svi prime pravo postati djeca Božja, te tako opet zadobiju što su po Adamu izgubili.
Poslušajmo savjet nadbiskupa Stadlera: oslobodimo u sebi prostor za Boga, izađimo iz zarobljeništva u sebe i svoje gospodstvo. Neka u nama umre stari Adam, koji se sav odrekao Boga ne priznajući njegova vrhovnog gospodstva i svoje ovisnosti o njemu. Budimo poput Isusa, koji je priznao vrhovno gospodstvo Božje i ovisnost o njemu, prikazujući posve sama sebe u pustinji; dušu molitvom, tijelo postom, odričući se svih dobara da izvrši volju Očevu u groznim mukama i smrti na križu i tako uđe u slavu svoju.
 
Pjesma:Veliko je sad veselje duše kršćanske...
 
Nastavljamo sa razmišljanjem kako utamničenika osloboditi. Isus od nas traži da ljubimo one koji su na rubu društva, koji su odbačeni, osuđeni i utamničeni. Takvim osobama je potrebna blizina i dokaz da smo s njima, da im želimo ublažiti njihovu bol, pokazati im svjetlo života. Isus nam je pokazao kako prići takvim ljudima. Važno ih je prihvatiti, kad ih svi odbacuju.
Nadbiskup Stadler nas iz dna srca svoga opominje sa svetim Krizologom: Troje utvrđuje vjeru, hrani pobožnost i ustaljuje kreposti: molitva, post i djela milosrđa. Molitvom kucamo, postom tražimo, a milosrđem primamo. Naša ljubav prema Bogu samo je onda živa i prava kada je milosrdna, kada se razvija u bratsku i sestrinsku ljubav. Molitva, post i svjedočenje Gospodinove ljubavi svojim životom je spas svijeta. Molitva, post i djela ljubavi tvore cjelinu, jer post je duša molitve, a djela ljubavi su život posta. Gospodin nas uči da se vlastiti spas nalazi u skrbi oko spasenja drugih. Mi hodimo tim putem izgrađujući sebe, da bi mogli druge izgrađivati i pružiti im sto im je potrebno za kvalitetan život. Na tom putu susrećemo ljude kojima je potrebna pomoć, ljubav, blizina... Dajmo drugima zraku ljubavi i odvojimo vrijeme za njih. Gospodin nas uči ljubiti, trpjeti s drugima, nadati se s drugima, dijeliti bol i radost s drugima, biti milosrdni, a ne osuđivati.
Neka nam u ovome pomogne i misao nadbiskupa Stadlera: „Čovječe budi sam sebi uzor milosrđa; onako se smiluj drugomu, kako, koliko i kad bi ti rado, da se tebi drugi smiluje.“
 
Pjesma: Isus usta slavni…
 
Spoznajom svoje krhkosti, slabosti, utamničenosti spoznajemo put prema pravoj ljubavi, upoznajemo Oca milosrđa i Boga svake utjehe. Neka, kako
nas pouči nadbiskup Stadler jedino molitva, djela milosrđa, post pred Bogom štite i brane, za nas neka to bude u svakoj potrebi jedina prošnja. To su stvari kojima se postiže nebo, oproštenje za svaki grijeh i milost za optuženike, utamničene. Te stvari su na nebu u velikoj cijeni, zato po njima sve uspijeva na zemlji; one čovjeka rukovode u sreći, a oslobađaju ga od nesreće, one čine kraj grijehu, a potiču na krepost, te čistim čine i tijelo i srce.
Nadbiskup Stadler upozorava i nas danas da zla vremena dolaze zato, jer Boga preziremo. Što izgubismo uslijed toga prezira, to treba da nadoknadimo molitvom, postom i djelima milosrđa, a Bog te žrtve neće prezreti, jer on prima raskajanu dušu, ponizno srce, daje oproštenje grijeha i obilnu milost, pomoću koje može svatko ustrajati na stazi kreposti, koja vodi u nebo, a kamo nas sve po zagovoru blažene Djevice Marije uveo trojedini Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.
 
Pjesma: Gospodine pomozi nam da Te više ljubimo...
 
Pouke za konkretni život nadbiskupa Stadlera:
Tko se Bogu moli, neka posti; a tko posti neka bude milosrdan.
Tko hoće da ga Bog usliša, neka se ne ogluši na molbe svojih bližnjih.
Tko se nada milosrđu, neka sam bude milosrdan, tko milosrđe ište, neka je sam milosrdan.
Zlo se pobjeđuje dobrim: postom, molitvom i milosrđem.
 
Bogu Ocu Stvoritelju i vrhovnom Gospodaru neba i zemlje pomolimo se:
Usliši nas Oče!
Pomozi nam da budemo milosrdni prema svojim bližnjima, posebno prema utamničenima, molimo Te - Usliši nas Oče!
Po zagovoru Djevice Marije svibnje kraljice, oprosti nam naše grijehe i pomozi nam da se međusobno ljubimo i praštamo jedni drugima, molimo Te -Usliši nas Oče!
Potakni naša srca na post, molitvu i milosrdna djela ljubavi, molimo Te- Usliši nas Oče!
Sluga Tvoj nadbiskup Josip Stadler poučio nas kako sveto živjeti i umrijeti. Pomozi nam nasljedovati njegov primjer života i tako ispuniti Tvoj poziv na ljubav prema bližnjima, molimo Te- Usliši nas Oče!
 
Molitva:Tebe Oče molimo oslobodi sve utamničene današnjeg vremena po našim molitvama, postovima, djelima milosrđa, djelima ljubavi. Ne dopusti da se ne oglušimo na molbe svojih bližnjih, posebno molbe onih koji su u velikoj nevolji i potrebi. Neka do sviju dopre zraka Tvoje dobrote i milosrdne ljubavi. Amen.
s. Ana Marija Kesten
 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve