• s. Zorka Radan, pročelnica vijeća
  • s. Eduarda Marić
  • s. Salutarija Đula
  • s. Krucifiksa Ivelić
  • s. Fanita Jukić

  Splitska provincija sv. Josipa - Sve