PROČELNICA: s. Marcela Žolo

ČLANICE VIJEĆA: 

  • s. M. Marijanka Dominiković
  • s. M. Danijela Mihić
  • s. M. Marijana Cvitanović
  • s. M. Rebeka Batarelo 

  Splitska provincija sv. Josipa - Sve