PROČELNICA: s. Dolores Brkić

ČLANICE VIJEĆA: 

  • s. M. Antonija Čobanov
  • s. M. Rebeka Batarelo
  • s. M. Danijela Mihić
  • s. M. Marijana Cvitanović
  • s. M. Magdalis Krnjača
  • s. M. Danka Žaper
  • s. M. Vlasta Tadić
  • s. M. Eduarda Marić

  Splitska provincija sv. Josipa - Sve