Stadlerovi dani, 8. siječnja 2017.
Milosrđe u životu sluge Božjega Josipa Stadlera
 
Za žive i mrtve Boga moliti
 
Molitva u katedrali Srca Isusova u Sarajevu,  na Stadlerov dan, 8. siječnja 2017.

Uvodna misao
Jedno od djela milosrđa u ovoj Godini milosrđa potiče nas za žive i mrtve Boga moliti. Isus nas na više mjesta u evanđeljima poziva na molitvu, na ustrajnost u molitvi, a naš otac Utemeljitelj Stadler nas - u svojoj poslanici upućenoj svećenicima - želi potaknuti na molitvu koja nadilazi sve životne poteškoće. Postavljamo si pitanje: zašto moliti? Zato što je to rekao sam Isus, štoviše, On nas je poučio i kako treba moliti. Za koga moliti? Djelo milosrđa potiče nas za žive i mrtve kako Boga moliti. A kako moliti? Osim što nas je naučio Isus sam, poučava nas i Stadler: „Trebamo svoju volju podvrgavati Božjoj i u svetoj molitvi pridodati uvijek: neka bi nas oslobodio svih nevolja, ako je to njemu na veću slavu i na veće spasenje naše duše.“
Meditacija
Od Stadlera možemo naučiti i kada će nam molitva biti uslišana - bilo da molimo za žive, bilo da molimo za naše pokojne. Stadler kaže: „Nema čovjeka na koga ne dolaze razne nevolje i progonstva...; nema ga koji ne trpi nešto bilo na tijelu, bilo na duši...; nema ga na koga ne bi navaljivali i nevidljivi neprijatelji, koji nam žele dušu upropastiti. Usred tih muka, nevolja, protivština najpotrebnije i najnaravnije je prignuti koljena pred Onim, koji nam jedini može pomoći. No, ta molitva bit će uslišana samo onda ako Gospodina Boga zamolimo da nas izbavi iz naših nevolja, pogibelji i protivština, ali tako, da se time proslavi njegovo sveto ime te pred svima zasja njegova pravda i njegovo milosrđe.“
Isus kaže na jednom mjestu o molitvi u Evanđelju: „... zna Otac vaš što vam treba i prije nego što ga zamolite,“ upravo tako i Stadler tumači. „Kada se, dakle, vjernicima stavlja na srce da se u svim nevoljama podvrgavaju Božjoj volji, hoće se time reći: 'Bile te nevolje ma kako mučne i teške, valja ih uzeti odano iz ruke Božje, treba pritom hvalit' Presveto ime njegovo, nužno je podnositi ih strpljivo i predano, tako dugo dokle on to hoće; pa ako ga mole i sa djetinjim pouzdanjem, da ih oslobodi od nevolja, a on ih ne oslobodi, da se time zadovolje, jer on kao najbolji naš Otac, koji nas neizmjerno ljubi  najbolje zna što je za nas dobro“. Zato u takvim molitvama valja uvijek pridodati: ako nije tvoja sveta volja, Oče nebeski, da me oslobodiš od svih muka i neprilika, neka bude tvoja sveta volja.
Stadler nadalje poučava: „Treba da se ozbiljno molimo Bogu, da pomoć tražimo u nebu i da ne odustanemo od molitve, dok nam se ne usliša. Ali odmah u početku valja da svoje molitve uredimo prema časti i volji Božjoj, tako da nam je više stalo do časti i volje Božje, negoli do oslobođenja od naših nevolja. Treba slavu Božju tražiti bezuvjetno, a oslobođenje od naših protivština samo pod uvjetom, ako je to Bogu na veću slavu.“
Brojni su primjeri svetaca, koji su uvijek molili i bili uslišani, jer su prije svega tražili da se proslavi Božje ime, bilo da ih oslobodi od njihovih nevolja, bilo da ih ne izbavi od nevolja. Molimo, kako kaže Isus, jer mnogo može žarka molitva pravednika. Neka i nama molitva bude prvi, glavni i najvažniji naš posao, posao o kojemu svi ostali poslovi ovise, posao o kojemu ovisi spasenje naše duše. Molitvom stvaramo prostor Božje prisutnosti, u koji dovodimo osobu za koju molimo. Molitva je naše zauzimanje za drugoga, naša briga za njegovo spasenje, naša ljubav prema bližnjemu i djelo milosrđa. Ona je djelotvorna, jer nije uvjetovana ničim. Možemo je uputiti u svakom trenutku i na svakom mjestu. Molitva je čudesna povezanost svih članova općinstva svetih: zemnika, nebesnika i duša u čistilištu. Sveti - koji su već spašeni - zagovaraju nas koji smo na putu. Mi molitvom pomažemo onima koji trebaju stići u vječno blaženstvo, a to su duše u čistilištu. Ima li većega djela milosrđa od toga da nekome svojom molitvom otvorimo vrata raja? Posebno je velika potreba, osobita milost moliti za pokojne, koji još nisu ugledali Njegovo milosrdno lice, kojima je u životu manjkalo povjerenja i ljubavi u Božju ljubav. Neka Božje milosrdno srce i oko svrati svoj pogled na njih i po svojoj volji privede ih radostima vječnoga života.
I zahvalimo Bogu za slugu Božjega nadbiskupa Stadlera, koji je sav bio nadahnut Božjim duhom i poučio nas kako izvršiti volju Božju - bilo da služimo, bilo da se molimo, bilo da želimo spas duše sebi, bilo drugima, bilo ovdje na zemlji, bilo u vječnosti. Molimo se Bogu uvijek!
Oče naš...!
Pomolimo se!
Molimo te, dobri i milosrdni naš Oče, prati nas žive svojom milošću i udjeli nam pouzdanje u Tvoju preveliku ljubav u svakom trenutku našega života. Našim dragim pokojnicima udjeli svoju očinsku blizinu i milost, da s Tobom mogu zauvijek uživati veliku milinu Tvoga Očinstva. Po Kristu Gospodinu našem. Amen
s. M. Manda Pršlja
 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve