Imaj srce i čini dobro 24 sata na dan / Misijska izložba /

Ponedjeljak, 9. 10. 2017.
 
Od 20. do 22. listopada 2017.  u vremenu od 9 do 19 sati u samostanu Antunovac, Nova ves 55, Zagreb.

 
 

Božićna prodajna izložba u samostanu Antunovac

Utorak, 29. 11. 2016.
 
Gle već sjaje jaslice Od 11. do 18. prosinca 2016. u samostanu Antunovac, Nova ves 55, Zagreb

 
 

Misijska prodajna izložba

Srijeda, 19. 10. 2016.
 
Imaj srce za srce djeteta 21. - 23. listopada 2016. u samostanu Antunovac, Nova ves 55, Zagreb