Uvodna riječ

Na sastanku sestara članica Vijeća za duhovnost u Družbi, održanom 13. studenoga 2016. u Generalnoj kući u Zagrebu, dogovoreno je da mjesečne duhovne obnove u 2017. godini posvetimo Blaženoj Djevici Mariji. Okvirna tema glasi: „Blažena Djevica Marija – uzor duhovnosti i služenja služavke Maloga Isusa“. Za odabir ove teme i našega hoda pod posebnom zaštitom Djevice Marije imamo više razloga.


Na razini Opće Crkve slavit će se 13. svibnja o. g. 100. obljetnica ukazanja Bl. Djevice Marije u Fatimi. Obilježavanje ovoga velikog jubileja bit će prilika upoznati još više poruke koje je Gospa povjerila djeci-pastirima, a odnosile su se na cijeli svijet. U tim porukama imamo posebne poticaje na štovanje Blažene Djevice Marije za sva vremena.

Naš otac Utemeljitelj, sluga Božji nadbiskup Josip Stadler, bio je vjerni Marijin štovatelj. Njegova mnoga duhovna ostavština o tome nam svjedoči. U raznim je prigodama otac Utemeljitelj pisao i poticao sestre kako je od velike potrebe da se svakoga dana svaka kao prava kći posveti svojoj Nebeskoj Majci. Na tome tragu u Konstitucije naše Družbe uvrštene su posebne točke (čl. 2., 5., 69., 91., 129., ...) koje potiču sestre na posebno štovanje Blažene Djevice Marije. Sestri služavki Maloga Isusa Majka je Božja uzor duhovnosti i primjer u služenju nejakoj napuštenoj siročadi, nevoljnicima i patnicima. Sestre se potiče na posebno njegovanje pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji, da po Njezinu primjeru u svemu čine Božju volju i tako izgrađuju plodno djevičansko materinstvo.

Kako bi se mogle duhovno okoristiti duhovnim blagom koje nam po Božjoj volji daruje Majka Sina Božjega, potrebno je više joj se približiti, više je upoznati, više je uzljubiti i slijediti.

Drage sestre, naš hod s Blaženom Djevicom Marijom kroz ovu godinu neka nam bude divna prilika da sve zajedno i svaka osobno, kao Njezine prave duhovne kćeri, omilimo još više Njezinu Bezgrješnom Srcu.

Prigodna molitvena razmatranja za svaki mjesec pripremat će sestre pročelnice Vijeća za duhovnost u Družbi. U njima će nastojati ponuditi duhovno blago koje nam je sam Otac Nebeski darovao po Blaženoj Djevici Mariji, koju je izabrao za Majku Sina svoga Isusa Krista i za našu Nebesku Majku. Poticaji za veće njezino nasljedovanje bit će preuzeti i iz zapisa oca Utemeljitelja i svjedočanstava naših pokojnih sestara. Neka nas prate i vode na putu našeg duhovnog napretka u ovoj milosnoj marijanskoj godini.

To žele i mole svakoj sestri, novakinji i pripravnici sestre iz Vijeća za duhovnost u Družbi.

Živio Mali Isus!

  Duhovna obnova u družbi - Sve