Duhovni centar “Kuća Navještenja” - Gromiljak

O nama

Kuća Navještenja u Gromiljaku duhovni je centar kojeg vode sestre Služavke Maloga Isusa, sarajevske Provincije Bezgrješnog začeća BDM. Gromiljak se nalazi u središnjoj Bosni, na prometnici Kiseljak-Busovača, tri km udaljen od Kiseljaka.  Ideja o osnivanju centra nastala je 1990. godine kada je Družba sestara Služavki Maloga Isusa slavila stotu obljetnicu svoga postojanja. U znak zahvalnosti za stoljetni jubilej Družbe, sagrađena je Kuća Navještenja u Gromiljaku kod Kiseljaka, Vrhbosanska nadbiskupija, koja ima za cilj pomoći čovjeku susresti se s Bogom i samim sobom kroz Riječ Božju i sakramente. Sestre kroz ovaj apostolat žele dati duhovni doprinos mjesnoj Crkvi vrhbosanskoj gdje je Družba utemeljena 1890. godine, pomažući i potičući mlade i odrasle da rastu u vjeri.

Što je uprava sarajevske provincije izabrala gradnju duhovnog centra upravo u Gromiljaku, posebno je zaslužan tadašnji župnik i dekan preč. Franjo Bulić. On je silno želio da sestre Služavke Maloga Isusa dođu u Gromiljak i dao im je, uz dopuštenje Vrhbosanskog ordinarijata iz Sarajeva, župno zemljište za izgradnju objekta, što su sestre rado prihvatile. Na  blagdan sv. arkanđela Rafaela, 24. listopada 1994. godine, dolaze sestre Služavke Maloga Isusa na Gromiljak. Tadašnja provincijska glavarica s. Admirata Lučić službeno uspostavlja redovničku zajednicu koja započinje svoje djelovanje sukladno potrebama onoga vremena. Naime, tada zbog ratnih prilika u Bosni i Hercegovini (1992.-1995.) prvotna  zadaća sestara bila je raditi s izbjeglicama kojih je na prostoru općine Kiseljak bilo nekoliko tisuća, te župski pastoral i katehizacija.

Nakon svršetka rata u BiH 1995. godine sestre polagano započinju svoj rad u Kući Navještenja, a tek su u godini slavlja Velikog Jubileja 2000. godine započele intenzivno razvijati pastoralno djelovanje organizirajući duhovne obnove za mlade, duhovne vježbe, seminare, škole za animatore Prijatelja Maloga Isusa, školu za praćenja mladih na putu duhovnog zvanja, misijske izložbe i ljetne kampove za djecu.

 

Galerija slika:

  Duhovni centar - Sve