Vrhovna Uprava

Vrhovna Uprava

Sestre Služavke Malog Isusa
Naumovac 12
HR - 10000 ZAGREB

Tel.: 01/ 4673 411
Faks. 01/ 4673 412

Vrh. glavarica: generalat@hi.t-com.hr
Tajništva: ssmivud@gmail.com

 
 

Provincije

Zagrebačka provincija

Zagrebačka provincija

Provincijalna uprava
Samostan Antunovac
Nova ves 55
10000 Zagreb
Tel: 01/4666-716
ssmi.zagreb@gmail.com
www.ssmi.hr/zagreb
 

 
Splitska provincija

Splitska provincija

Sjedište uprave Provincije "Sv. Josipa"
Samostan "Sv. Ane"
Milićeva 6,
HR - 21 000 SPLIT
Tel.: 021/ 394 122
Tel./fax: 021/ 394 999
provincijalat@gmail.com

 
Sarajevska provincija

Sarajevska provincija

Sjedište provincijske uprave
sestara Služavki Maloga Isusa
Samostan Egipat
Bjelave 54
BiH - 71 000 SARAJEVO
Tel.: ++387/33/225 011
Fax: ++387/33/225 005
E-mail: prov.up@bih.net.ba
Web: www.ssmi.hr/sarajevo