Referati XVIII. redovitoga generalnog kapitula Četvrtak, 1. 11. 2012.

Na XVIII. redovitom Generalnom kapitulu Družbe sestara Služavki Maloga Isusa, održanog u Marijinom dvoru u Lužnici od 9. do 18. travnja 2012., održana su tri referata na temu: Identitet Služavke Maloga Isusa u svjetlu obnovljenih Konstitucija Družbe sestara Služavki Maloga Isusa. U radnom dijelu Kapitula referate su održale: 

  1. s. M. Sandra Midenjak, na temu: Identitet Služavke Maloga Isusa u svjetlu obnovljenih Konstitucija Družbe sestara Služavki Maloga Isusa; Lik i osobnost Služavke Maloga Isusa i formacija Služavke Maloga Isusa 
  2. s. M. Admirata Lučić, na temu: Identitet Služavke Maloga Isusa u svjetlu obnovljenih Konstitucija Družbe sestara Služavki Maloga Isusa
  3. s. M. Irena Olujević, na temu: Identitet Služavke Maloga Isusa u svjetlu obnovljenih Konstitucija Družbe sestara Služavki Maloga Isusa; Služavka – Poglavarica

Preuzmite dokument:

Referati   (546.41 KB)
  Naša izdanja - Sve