... ; bolestan bijah i pohodiste me ;  Mt 25, 36 Utorak, 26. 3. 2013.

„Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“

Sestre Služavke Malog Isusa sa PMI na Gromiljaku tokom cijele godine pohode i darivaju siromašne obitelji, obitelji sa više djece, osamljene i bolesne koji su prikovani na svoj bolesnički krevet.

U korizmenom vremenu to činimo intezivnije, jer je to povlašteno vrijeme koje te jednostavno tjera činiti dobro svojim bližnjima i onima koji su u potrebi. U tom svetom vremenu sestre sa PMI  posjete, darivaju i duhovno utješe i ohrabre oko 80 bolesnika u župi Gromiljak i šire.


 

A u našu Kuću Navještenja na vrata samostana svakodnevno dolaze siromasi tražiti lijekove, hranu, odjeću, obuću, novac, a ima ih koji jednostavno traže da ih se sasluša kako bih olakšali svoju dušu. Odlaze  puni zahvalnosti, sretni i zadovoljni. Može se reći da je ova kuća upravo za siromahe, kako za one koji traže materijalnu tako i za one koji traže duhovnu pomoć. Sestre su ovdje na raspolaganju svakodnevno od jutra do mraka. Stoga su i organizirani viked susreti sa različitim sadržajima i predavačima za sve uzraste, a svakog četvrtka klanjanje od 18 i 30 – 19 i 30 sati, za sve koji žele intezivniji duhovni život, liječiti svoje rane i moliti za obraćenje drugih.
 
Pozvani smo kao kršćani živjeti evanđelje, prihvaćati s poštovanjem i gledajući u svakoj osobi Isusa koji je potreban moje pomoći: gladnom, žednom, bolesnom, strancu, osamljenom, žalosnom, potlačenom, poniženom, odbačenom iz svoje sredine ...., i tada će nam Kralj reći: Dođite blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!“ (Mt 25,34) 
 
Isus, na Posljednjoj večeri kad je apostolima oprao noge, dao nam je primjer služenja jedni drugima u poniznosti, jednostavnosti i ljubavi. Ako budemo išli stopama svoga Učitelja Isusa Krista naša vjera će biti jaka i nepoljuljana u Njegov ponovni i slavni dolazak.
sestra SMI
  Vijesti - Sve