Prijatelji Maloga Isusa glasnici kršćanske ljubavi u svijetu

Prijatelji Malog Isusa (PMI) suradnici su Družbe sestara Služavki Maloga Isusa, Družbe koju je u Sarajevu 1890. godine utemeljio sluga Božji nadbiskup Josip Stadler, čiji je proces kanonizacije u svojoj rimskoj fazi. Prije 23 godine, (1994.), M. Mirjam Dedić, tadašnja vrhovna glavarica naše Družbe, došla je na ideju da se oformi društvo naših suradnika koji nisu članovi Družbe, ali žive i djeluju u duhu Družbine karizme i njezine duhovnosti. 


Oni na taj način u svojim životnim okolnostima proširuju naše poslanje služenja potrebitima. Prijatelji Maloga Isusa žive u trajnom prijateljstvu s Malim Isusom; oni imaju srca za Njegovu i našu najmanju braću: za napuštene, bolesne, osamljene i siromašne.

U svakodnevnom životu svjedoče im poruku radosne vijesti: svojim posjetom, radom za napuštenu djecu, informiranjem, pozivanjem te uključenjem i drugih na razne susrete i aktivnosti. Moleći se i pomažući siromašne krajeve i ljude, PMI brinu o školovanju siromašne djece i pomažu djeci s posebnim potrebama. U njihovim srcima neprestano odzvanja ona Isusova: "Što god ste učinili jednom od moje najmanje braće, meni ste učinili."

Prijatelji Maloga Isusa aktivno – čitanjem i molitvom vjernika – sudjeluju u liturgijskim slavljima; oni svake nedjelje i blagdana, a po mogućnosti i svakog 25. u mjesecu na spomen Isusova rođenja sudjeluju na svetoj misi i primaju svetu pričest. PMI njeguju i šire pobožnost prema Malom Isusu i euharistiji, koja je živi Bog s nama, te Blaženoj Djevici Mariji, Isusovoj i našoj majci. Oni svakodnevno mole molitvu PMI i uključuju se u molitvu Crkve za duhovna zvanja, posebno za sestre Služavke Maloga Isusa. Osvježeni Božjom milošću PMI mogu zajedno sa sestrama SMI s više snage i poleta ići u novi život – život s Isusom i za Njega – kako bi zajedno sve više postajali svijetle zrake Božje ljubavi, dobrote i nježnosti koje će svojom toplinom grijati svako srce i svaki novi dan.

Društvo PMI ima vlastiti Statut prema kojemu djeluju. Članovi se okupljaju svakoga četvrtka i mole, dogovaraju nove akcije, a imaju i svoja mjesečna okupljanja svakog 25. dana u mjesecu kada slave svetu misu, razmišljaju, mole i imaju svoj određeni duhovni program.

Svake godine održavaju se redoviti veliki susret PMI u sve tri naše provincije: sarajevskoj BDM, splitskoj sv. Josipa i zagrebačkoj Presvetog Srca Isusova i Marijina.

PMI imaju svoj bilten koji je počeo izlaziti 1996. godine pod imenom Prijatelj malenih, a izlazi dva puta godišnje – o Božiću i o Uskrsu.

Ako netko želi biti član Društva PMI, od nas će zatražiti pristupnicu koju će ispuniti svojim biografskim podatcima. Na pristupnici su ukratko naznačene dužnosti i obveze PMI. Ispunjen dio pristupnice vrati se nama, a od nas kandidat dobiva iskaznicu sa svojim matičnim brojem i žigom PMI te potpisom vrhovne pokroviteljice društva. Tako postaje punopravnim članom Društva PMI.

 

Galerija slika:

  Prijatelji Malog Isusa (PMI) - Sve