Navještenje Gospodinovo - Patron Društva Prijatelja Maloga Isusa Petak, 1. 4. 2016.

Trodnevnica „Milosrdni kao Otac“

Od 1. do 3. travnja 2016. održat će se bliža duhovna priprava za slavlje blagdana Blagovijesti i patrona Društva Prijatelja Maloga Isusa.

Proslava blagdana Navještenja Gospodinova

Na sam blagdan Blagovijesti - Navještenja Gospodinova 4. travnja 2016. slavit će se zahvalno euharistijsko slavlje za djelovanje Društva Prijatelja Maloga Isusa u životu Crkve.

Zajedno molimo i zahvaljujmo milosrdnome Ocu.


  Vijesti - Sve