Prijatelji Maloga Isusa za misije Utorak, 18. 12. 2018.

Na treću nedjelju došašća i nedjelju Caritasa 16. prosinca 2018., u župi Presvetog Srca Isusova u Prozoru, Prijatelji Maloga Isusa uz podršku župnika preč. Marka Tomića i pastoralne suradnice s. Marinele Zeko pripremili su prodajnu izložbu za misije. 


Vjernici iza svetih misa mogli su kupiti prigodne suvenire i darove za svoje najmilije. Sva prikupljena sredstva namijenjena su za misijsku postaju na Haitiu gdje već šest godina djeluju sestre Služavke Maloga Isusa s. Liberija Filipović i s. Ana Uložnik.

Sestre su na Haitiu sa jednim zadatkom da svjedoče ljubav Isusovu prema bratu čovjeku. Da bi to uistinu mogle biti potrebna im je naša molitvena pratnja i materijalna podrška da tu zadaću vrše vjerno i odano u ime Crkve u ime Isusa.

Upravo nas vrijeme došašća na osobit način poziva da djelima posvjedočimo kršćansku brigu i solidarnost prema braći i sestrama u potrebi.

Osobito nas Crkva, Sveti Otac u ovoj Misijskoj godini pozivaju da budemo otvoreni za potrebe drugih ne samo jedan dan, nego svaki dan.

Svi smo misionari. Oni koji su kilometrima od nas daleko pozvani su da navještaju Riječ Božju a mi smo pozvani da ih molitvama pratimo i materijalno prema svojim mogućnostima pomažemo.

Prijatelji Maloga Isusa svoj prilog od prodajne izložbe 825.00 KM poslali su za misijsku postaju Haiti.

s. Marinela Zeko

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve