Petak, 29. 3. 2013.


Rane Kristova tijela visećega na križu spomenici su ljubavi ...

svaka i nesjetna rana i te kako vapi da te je zaista ljubio. 

Sav odiše ljubavlju i poziva da ga ljubiš: 

glavu je naklonio da te poljubi; 

ruke je raširio da te zagrli; 

prsa je otvorio da te ljubi.“

Josip Stadler

SRETAN USKRS! 


  Vijesti - Sve