SUSRET ZA MLADE Nedelja, 26. 3. 2017.

Tema: „Strahovi i nade čovječanstva“
Gromiljak, 26. ožujka 2017.

U Kući Navještenja na Gromiljaku u nedjelju, 26.ožujka 2017. s. Marina Perić i animatori PMI, Monika Franković i Magdalena Bošnjak održali su katehezu za mlade župe Gromiljak u sklopu priprema za Susret hrvatske katoličke mladeži, koji će se ove godine održati u gradu Vukovaru 29. i 30 travnja, pod geslom „Krist, nada naša“.


Animatori PMI susret su započeli prigodnom pjesmom nakon  koje je uslijedio razgovor o strahovima suvremenog doba, strahovima koji tište svijet i mlade (strah od manjka ljubavi i razumijevanja, preopterećenost poslom, problemima, odbačenosti, neprihvaćanja osoba koji su drugačiji od nas, strah od okretanja svijeta protiv vjere i moralnih vrijednosti, strah od rata i gladi…)

Nakon što su izrekli svoje strahove, mladi su razmišljali i o dobru današnjice, kao što su aktivizam mladih, mogućnost obrazovanja, unapređenje medicine, sloboda vjere u Boga, veća mogućnost za uspijeh, prijateljstvo, umreženost i iskazivanje djela ljubavi kroz djela milosrđa.

Kroz biblijske odlomke, otkrivali su da u Kristovoj riječi počiva njihova nada i „lijek“ za svaki strah, te da svatko od njih ima važan zadatak, a to je da donosi tračak vjere, nade i ljubavi, tračak radosti  i ohrabrenja unatoč besmislu i teškoćama života imajući na umu: “Ako je Bog za nas tko će protiv nas!”.

U nastavku je uslijedio rad u skupinama, a svaka skupina je dobila problemsko-stvaralačku situaciju (sudjelovanje na samitu najmoćnijih svjetskih vođa koji zagovaraju Treći svjetski rat, na svjetskoj konferenciji o hrani gdje se raspravlja o bezosjećajnom iskorištavanju prirodnih resursa i poticanju GMO usjeva ili raditi u globalnoj agenciji koja zagovara izgradnju nuklearnih elektrana i rafinerija koje uništavaju okoliš) o kojoj su morali promisliti te iznaći rješenje utemeljeno na svetopisamskim argumetima i argumentima Crkvenog učiteljstva. Nakon zajedničkog plenuma, svatko od sudionika je simbolično napisao riječ na sidro nade koje mu pruža sigurnost u moru strahova.

Nastavljajući govoriti o strahvima koji nas često sputava s. Marina je pročitala kratku poučnu priču  o mogućnosti izbora da se ostane u strahu i besmislu života ili otvore vrata, vrata naših snova, vrata našeg spasenja, vrata Božje volje, koja nas vode u pravu slobodu – k Isusu Kristu.

Za kraj samog susreta kao molitveno-meditativni završetak, mladi su uputili svoje molitve Bogu te otpjevali pjesmu “Ne boj se!”.

M.P

  Vijesti - Sve