Pokopana s. M. Franka Čalić

Četvrtak, 2. 1. 2014.
 
U četvrtak 2. siječnja 2014. godine, preminula je u 93. godini života i 69. godini redovništva, u Domu Sv. Josip u Vitezu naša...

Cijeli članak / Sarajevska provincija