Brzojav sudionika 54. Teološko-pastoralnog tjedna papi Franji

Utorak, 28. 1. 2014.

Sveti Oče,

Sabrani pod milosnim vodstvom Velikoga Svećenika Isusa Krista, mi hrvatski biskupi, prezbiteri, đakoni, redovnici i redovnice te vjernici laici iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i iz drugih krajeva Europe, okupili smo se na 54. Teološko-pastoralnome tjednu što ga u Zagrebu, od 28. do 30. siječnja 2014. godine, organizira Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na temu „Siromašna Crkva – Crkva za siromahe u novoj evangelizaciji".


U svakodnevnom radu s ljudima osjećamo koliko je potrebno uvijek iznova tražiti nove načine govora i graditi nove mostove sporazumijevanja s današnjim čovjekom, njegovom kulturom i civilizacijom te u društvu punom složenih izazova, s novom snagom i svježinom, naviještati snažnu poruku Evanđelja. Kako bi današnji čovjek otkrio i prihvatio Isusa Krista kao svoga spasitelja, potrebno je uvjerljivo i istinsko crkveno zauzimanje za novu evangelizaciju. Potrebno je ozbiljno promišljanje o odgovornostima koje zahtjev za novom evangelizacijom postavlja pred svakoga pojedinog vjernika kao i pred čitavu Crkvu.

U traženju nove etape evangelizacije, pune žara i vitalnosti, na što nas pozivate, posebno mjesto zauzima briga Crkve za siromašne. U apostolskoj pobudnici Evangelii gaudium ističete da želite „siromašnu Crkvu za siromašne". Uistinu, opredjeljenje Crkve za siromašne nema alternative. Opredjeljenje Crkve za siromašne nije sociološka ili politička nego teološka kategorija. Naime, Bog koji svoje milosrđe pokazuje najprije prema siromasima poziva sve kršćanske vjernike na opredjeljenje za siromašne. 

Premda živimo u društvu u kojem često prevladava „imati" nad „biti", ljudi su vrlo osjetljivi na primjere siromaštva i solidarnosti, koje vjernici pružaju svojim hrabrim i nesebičnim svjedočenjem. Svijet, kao što je podsjetio Pavao VI. u Evangelii nuntiandi, rado sluša učitelje koji su ujedno i svjedoci. Taj poziv na svjedočenje ne može se smetnuti s uma u djelu naviještanja radosne vijesti. To svjedočenje na osobit način treba se očitovati u stavljanju siromašnih u središte crkvenoga života. 

Nošeni tom sviješću izlagači će se na ovom teološko-pastoralnom skupu truditi pokrenuti raspravu o toj važnoj temi i potaknuti u tom duhu sudionike na vlastito promišljanje i praktično djelovanje. Tako će u trodnevnom zajedništvu Teološko-pastoralnog tjedna više od šest stotina svećenika, teologa i pastoralnih djelatnika razmišljati o povlaštenom mjestu siromašnih u Božjem narodu. 

Sveti Oče, dok okupljeni na ovome znanstveno-pastoralnome skupu nastojimo zajedno promišljati o siromašnoj Crkvi i brizi Crkve za siromahe u novoj evangelizaciji, molimo Vaš apostolski blagoslov za naše napore na ovome području. A mi, u svoje molitve uključujemo Vas, sve biskupe i prezbitere kao i svu Crkvu. Neka Vam ove napisane riječi prenesu iskrenu i zahvalnu ljubav Crkve u hrvatskome narodu, koji Vam i ovom prigodom izražava svoju vjernost.

U Zagrebu, 28. siječnja 2014. godine.

  Vijesti - Sve