Put s. Liberije i s. Ane u misiju na Haiti - VIDEO

Utorak, 28. 1. 2014.

Pogledajte kratki video o putu u misiju s. Liberije Filipović i s. Ane Uložnik u Port au Prince – Haiti.

Pripremila s. M. Admirata Lučić za 171. rođendan sluge Božjeg Josipa Stadlera 24. siječnja 2014.


  Vijesti - Sve