Došašće

Došašće

Nedelja, 30. 11. 2014.

Dragi Prijatelji Maloga Isusa!

U svojoj providnosti Bog nam dariva novu crkvenu godinu koju započinjemo prvom nedjeljom došašća. Pozvani smo novim žarom rasti u svetosti. Naučimo li ljubiti, naučit ćemo i biti sveti. 
Kao članovi Društva PMI-a kršćanskom savršenstvu težimo u duhu sluge Božjega Josipa Stadlera ( Statut, čl. 1. ) koji je uvijek i svagdje imao djetinje srce prema Bogu, majčinsko prema bližnjemu, a sudačko prema sebi. 


Vijeće za DPMI zagrebačke provincije za hod kroz došašće pripremilo vam je poticajni listić pod geslom Zdravo Majko radosti! Marija, majka radosti, uzor je svim vjernicima kako se uvijek iznova otvarati Božjoj milosti, a vama članovima Društva PMI-a na poseban je način i zaštitnica. Zato, iznova duhom spremnim u zajedništvu s Marijom, majkom radosti hodite kroz dane došašća kako bi iznova i po vama, Prijateljima Maloga Isusa Riječ tijelom postala. 


Za djecu i mlade pripremljen je prigodni listić uz glavne stožere redovničkog života: molitva – apostolat – zajedništvo – zavjeti.


U duhovnom hodu u svoje molitve i žrtve uključite i sve Bogu posvećene osobe jer papa Franjo s prvom nedjeljom došašća u Crkvi otvara Godinu posvećenog života.

Letak (pdf)

Nedjelje došašća (PDF)


  Vijesti - Sve