Duhovna obnova PMI

Duhovna obnova PMI

Četvrtak, 25. 8. 2016.

U Kući Navještenja na Gromiljaku u četvrtak, 25. kolovoza 2016. god., održana je duhovna obnova za Prijatelje Maloga Isusa na temu: „Stadlerovo milosrđe danas“ koju je predvodio vlč. Jakov Kajinić koji je i sam član Društva Prijatelja Malog Isusa.


Uz poticajne misli o milosrđu na poseban način je istakao djelotvornu ljubav koja je pokretala sl. B. Josipa Stadlera te se osvrnuo na poslanje Društva Prijatelja Malog Isusa potičući ih na važnost molitve, sv.euharistije i milosrdne ljubavi koja je temelj poziva i poslanja svakog kršćanina.

Nakon predavanja PMI su imali mogućnost pristupiti sakramentu sv. Ispovijedi, klanjanju pred Presvetim Oltarskim Sakramentom i svetoj misi.

Za kraj same duhovne obnove vlč. Kajinić je naglasio da ljudi današnjice trebaju Isusa te pozvao Prijatelje Malog Isusa da ga nose onima kojima su poslani. Govoreći o mostu koji povezuje potakao je PMI da budu most preko kojeg će drugi doći do Isusa.

  Vijesti - Sve