DUHOVNE VJEŽBE ZA SESTRE NA KRALJEVCU – PRIGODA ZA DOBRU REVIZIJU ŽIVOTA

DUHOVNE VJEŽBE ZA SESTRE NA KRALJEVCU – PRIGODA ZA DOBRU REVIZIJU ŽIVOTA

Utorak, 13. 8. 2019.

Po daru milosti Božje, nas dvadeset sestara, okupile smo se u Kraljevečkoj oazi mira na milosne dane duhovnih vježbi od 7. do 13. kolovoza pod vodstvom vlč. Ivice Cujzeka. Bili su to dani u kojima smo na razne načine bile poticane i pozivane vratiti se samima sebi, posložiti vlastitu nutrinu, odgovoriti na pitanje  - Tko je Isus za mene?


Bog je svaku od nas posve jedinstveno, tiho, ustrajno i vrlo pažljivo privlačio k sebi. Na bezbroj načina dao nam je vidjeti i čuti svoju otajstvenu prisutnost u  Riječi, molitvi, sestrinskom zajedništvu, svježim i raspjevanim jutrima, žaru podnevnog sunca, dašku vjetra, divnoj prirodi, tišini večeri... No, sasvim posebno dao se motriti u euharistiji, klananju, u trpećim tijelima naših bolesnih sestara. Svime time preobražavao je naše duše i činio jasnijom svoju sliku u svakoj od nas. Koliko je u kojoj uspio, to će pokazati dani koji su pred nama. 

Na samom kraju duhovnih vježbi, vlč. Ivica Cujzek potaknuo nas je da svaka sa ovog svetog mjesta, iz ovih svetih dana, pošalje duhovnu razglednicu koju je sam Bog ispisivao. Potaknuo nas je da obilujemo životom u Bogu skrivenom, da se svakodnevno damo oduševiti Kristom kako bi bile Njegove vjerodostojne  pokaznice u suvremenom svijetu. 

s. E. P.

  Vijesti - Sve