Glas viče u pustinji: „Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze“!  (Mt 3,1-3)

Glas viče u pustinji: „Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze“!  (Mt 3,1-3)

Četvrtak, 1. 12. 2016.

Adventska Duhovna obnova za članove DPMI-a

U četvrtak, 1.12.2016. održana je adventska duhovna obnova za članove DPMI-a u Marijinom domu u Vinkovcima…. Promišljajući o vremenu došašća, vremenu koje je pred nama, vremenu iščekivanja, vremenu pripreme za susret, pokušale smo si osvijestiti važnost riječi svetog Mateja evanđeliste: „U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!" Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!„ (Mt 3,1-3)


Glas u pustinji viče. Taj glas ne govori, nego viče jer time želi dati do znanja da je važno ono što želi prenijeti. Glas viče u pustinji - tamo gdje nema ničega, gdje je sve pusto, gdje se vjetrovi poigravaju s pijeskom. Pomozi nam Gospodine u buci ovog svijeta čuti taj glas koji se odnosi na našu pustinju, na prazninu i golet našega srca s kojim se poigravaju vjetrovi grijeha.

Neka kao plod ove duhovne obnove i u nama odjeknu Njegove riječi: ''Pripravi mi čovječe put, poravnaj staze kojima ću te pohoditi.'' A ako, Gospodine, još nismo dovoljno sposobne pripraviti i urediti put ravan i širok, pomozi nam onda da napravimo barem puteljak, na kojem će Tvoja ljubav i tvoja prisutnost moći nekako proći, probiti se i donijeti nam tračak Tvoje radosti u ovom Došašću koje je pred nama.

  Vijesti - Sve