Glazbeno scensko djelo “Plač Blažene Dive Marije”

Glazbeno scensko djelo “Plač Blažene Dive Marije”

Srijeda, 20. 3. 2013.

Glazbeno scensko djelo „Plač Blažene Dive Marije“ autora  fra Šimuna Klimantovića nastalo oko  1500 godine u samostanu na Školjiću-Galevcu pored Preka,  izvedeno je u okviru međunarodne manifestacije „Pasionska baština“ u crkvi sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu 20. ožujka 2013. Srednjevjekovni tekst  fra Šimuna Klimantovića iz Lukorana  od kojih se jedan original i danas čuva u muzeju u Londonu, a jedan u Moskvi, uglazbio je prof. Ivo Nižić  režirala Milena Dundov. Josip Batistić postavio je scenu i rasvjetu.  Pasionskim skazanjem dirigirao je prof. Ivo Nižić,  a izvrsnu izvedbu zaslužni su Zbor  sv. Cecilje župe Preko, Mješoviti pjevački zbor Condura Croatica iz Zadra te izvorna folkorna skupina „Kanica“ i  Udruga žena „Luzor“ iz Preka.


Impresivna glazba na tekst boli Blažene Dive Marije u vrijeme osude i smrti sina Isusa Krista i odlično pjevanje dvaju zborova, glazbeni recitali solista, dua i terceta,  oduševili su predsjednika Udruge Pasionska baština mr. Jozu Čikeša  i prepunu crkvu sv. Franje Ksaverskog. Sopran  Marina Buturić nastupila je u ulozi Blažene Dive Marije, Elzabeta Lucin alt u ulozi Magdalene, tenor Siniša Marinić u ulozi Ivana. U ulozi Josipa iz Arimateje nastupio je tenor Davor Stipanov, dok je Pilata izvrsno glumio  Marko Frankić Brkljačić.

U duetu i tercetu pjevali su Danijela Škunca Sorić i Mateo Marnika uz zbor sv. Cecilije župe Preko i Mješoviti  pjevački zbor Condura Croatica iz Zadra.

Udruga Pasionska baština surađuje s više europskih zemalja koje njeguju pasionsku tradiciju, a od 1998. godine član je europske asocijacije Europassion.  Zapažena su dva međunarodna znanstvena simpozija na Hvaru i Korčuli, a 2000. godine u suradnji sa Filozofskim fakultetom u Zadru i Maticom hrvatskom u Preku i Zadru, na temu: "Muka kao nepresušno nadahnuće kulture".

Na ovom scenskom prikazu “Plač Blažene Dive Marije“  nazočila je časna Majka s. M. Radoslava Radek i s. Ana Marija Kesten.

  Vijesti - Sve