KATEHEZE ZA MLADE

KATEHEZE ZA MLADE

Ponedjeljak, 6. 2. 2017.

U sklopu priprema za susret hrvatske katoličke mladeži, koji će se ove godine održati u gradu Vukovaru 29. i 30 travnja, pod geslom Krist, nada naša u župi svetog Ivana Krstitelja u Lug Brankovićima kod Žepča svakog četvrtka organiziraju se kateheze za mlade. Voditelji kateheza su đakon vlč. Ante Vrhovac i s. Marinela Zeko. 


Prva održana kateheza Milosrđe Božje i naše bila je prigoda da se još jednom podsjetimo na Godinu Milosrđa, te da se svakodnevno pitamo Tko je moj bližnji? Svaki čovjek je naš bližnji i svakome tko se nađe na našem životnom putu možemo i trebamo pomoći.

Na drugoj našoj katehezi razmišljali smo o Strahovi i nade čovječanstva. Mladi su svoja iskustva iznosili usmeno i pismeno. Kroz radionice sudionici su imali mogućnost razmišljanja i definiranja koji su to strahovi današnjeg suvremenog doba? Nažalost, mladi su puno toga prepoznali koji su to strahovi današnjeg čovječanstva. Ohrabruje nas da nije sve tako pesimistično, mladi su tijekom razgovora u skupinama donosili svoja rješenja, te prepoznali dobra današnjice.

Svaki naš susret temelji se na Riječi Božjoj koja je ključ i rješenje svih strahova i naših nadanja. Snažna misao iz Pavlove poslanice koju su mladi izdvojili i urezali u svoje srce nada je današnjice i budućnosti Ako je bog za nas tko će protiv nas. Rim 8, 31.

Molimo neka tako i bude.

s. Marinela Zeko

  Vijesti - Sve