Molitva za mladića Ivu Dalića iz Livna

Molitva za mladića Ivu Dalića iz Livna

Četvrtak, 31. 1. 2013.

31. I. – 8. II. 2013.

Molitva, to nam je jedino ali i najvaljanije i najuspješnije sredstvo, po kojem od Boga možemo zadobiti sve što od njega u ime Isusovo prosimo; jer ako mi i nismo dostojni da nam Bog naše molbe usliša, dostojan je to sam Isus, na kojega se oslanjamo, kada Boga u pomoćzazivamo.

Sluga Božji Josip Stadler


U četvrtak 31. siječnja u 17 sati u Kući Djeteta Isusa u Livnu počet ćemo devetnicu za zdravlje duše i tijela teško bolesnog mladića Ive Dalića iz Livna.

Molit ćemo zajedno:

  • Krunicu Djeteta Isusa s kratkim razmatranjem tri otajstva
  • Molitvu Božanskom Srcu Isusovu i Prečistom Srcu Marijinu (vidi prilog)
  • Večernju molitvu iz Časoslova
  • Za one koji mogu, preporuča se post o kruhu i vodi bar jedan dan u devetnici

Zadnji dan devetnice, 8. veljače imat ćemo svetu Misu i cjelodnevno klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Srdačno pozivamo sve koji mogu i žele da dođu u kapelu Djeteta Isusa da zajedno molimo za našega Ivu, a oni koji ne mogu doći, a žele se uključiti u molitvu, neka nam se pridruže iz svojih domova.

  Vijesti - Sve