“Krist nam je sreća!”

Ponedjeljak, 8. 8. 2016.

U našem samostanu "Kući Djeteta Isusa" u Žabljaku - Livno 7. kolovoza počele su duhovne vježbe, dani sabranosti i molitve.  To su dani u kojima se jedna sestra odlučuje za drugu godinu novicijata, dvije za polaganje prvih zavjeta, jedna sestra zahvalit će Gospodinu za svoj 25.-jubilej, osam sestara za svoj 50. - i jubilej, a 6 sestara za 60 godišnju vjernost Gospodinu i za sve milosti koje su kroz vrijeme služenja Bogu i bližnjemu dobile.  One su:


Druga godina novicijata

S. M. FAUSTINA (Karla)  Zemunik, rođena je 6. prosinca 1996. god. u Splitu, od oca Roberta i majke Irene rođ. Smajić. U Družbu je došla 17. kolovoza 2014. god. u Splitu. Postulaturu je započela 1. veljače 2015. god. u Splitu. Završila je Hotelijersko turističku školu sa zvanjem turističkog tehničara.  Novicijat je započela 14. kolovoza 2015. god. u Žabljaku – Livno, dok vrijeme novicijate provodi u kući novicijata u Solinu. Drugu godinu novicijata započet će  14. kolovoza 2016. god.

Prvi redovnički zavjeti

S. M. ANTONIJA (Antonia)  Čobanov, rođena je 13. rujna 1988. god. u  Šibeniku (Primošten Burni) od oca Ante i majke Mladenke  rođ. Čobanov. U samostan je došla 15. rujna 2013. god. u Splitu.U postulaturu je primljena 2. veljače 2014. god. Novicijat je započela 14. kolovoza 2014. god. u Žabljaku – Livno, a novicijat obavlja u kući novicijata u Solinu. Prve redovničke zavjete položit će 15. kolovoza 2016. god. u našem samostanu „Kuća Djeteta Isusa“ Žabljak – Livno.

S. M. MILANA (Marija) Žegarac, rođena je 10. lipnja 1994. god.  u  Splitu (K. Sućurac) od oca Fredija  i majke Jadranke rođ. Prnjak. U samostan je došla 26. kolovoza 2012. god.u Splitu.U postulaturu je stupila 2. veljače 2014. god. u Splitu. Novicijat je započela 14. kolovoza 2014. god. u Žabljaku  Livno, a novicijat obavlja u kući novicijata u Solinu. Prve redovničke zavjete položit će 15. kolovoza 2o16. god. u našem samostanu „Kuća Djeteta Isusa“ Žabljak – Livno.

25. godišnjica

S. M. MATEA (Sandra) Periš, rođena je 21. rujna 1969. god. u Splitu,  od oca Ivana i majke Mare rođ. Dajak. Kad je imala 6 godina umrla joj je majka, pa  se s obitelji iz Splita preselila u  Cistu Veliku – Imotski.  U Družbu je došla u mjesecu rujnu 1984. god. u Split – samostan „Sv. Ane“.  U novicijat je primljena 15. kolovoza 1989. god. u kući provincijalne Uprave koja je tada bila na Šinama – Split, a novicijat je provela u Dubrovniku. Nakon dvogodišnjeg novicijata prve redovničke zavjete polaže 15.  kolovoza 1991. god. u konkatedrali sv. Petra u Splitu, a doživotne 15. kolovoza 1997. god. u Dubrovniku. Za vrijeme juniorata od 1991. god. do 1993. god. boravi u Dubrovniku i radi u dječjem vrtiću u našem samostanu, te istodobno studira predškolski odgoj kao izvanredna studentica u Zagrebu. Godine 1993. dolazi na Šine – Split te do 1995. god.  studira predškolski odgoj kao redovita studentica na splitskom fakultetu prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja sveučilišta u Splitu - program studija Predškolski odgoj te stiče stručni naziv odgajatelj predškolske djece. Praksu je radila u državnom vrtiću na Šinama. Nakon položenog diplomskoga ispita 1995. god. dolazi u Donja Brela i radi u  predškolskom  državnom vrtiću „Anđeo čuvar“, na radnom mjestu odgajateljice. U zajednici  vrši službu kućne glavarice.       

50. godišnjica

S. M. DAMIRA (Iva) Granić, rođena je  5. siječnja 1947. god. u Medov Docu – Imotski, od oca Grge i majke Ane rođ. Džaja.    U Družbu je primljena 23. kolovoza 1963. god. u Dubrovniku. Redovničko odijelo dobiva 15. kolovoza 1965. god. na otočiću Gospe od Škrpjela u Boki Kotorskoj, te tako ulazi  u novicijat koji je u Zagrebu – Kraljevac. Nakon godine dana novicijata, prve zavjete polaže 15. kolovoza 1966. god. Zagreb – Kraljevac, a doživotne  6. siječnja 1973. god. u Dubrovniku. U Metković dolazi u ispomoć sestrama u samostanu otaca Franjevaca za vrijeme od 2 mjeseca, te u listopadu 1966. god. odlazi u Njemačku, samostan u Essenu kao kuharica  sestrama i tu službi vrši do 1972. god. Kroz cijelo vrijeme redovničkog života u našim različitim zajednicama vodi kuhinju i radi kuhinjske poslove. Slijedećih pet godina tj. od 1972. god. do 1977. god. radi u kuhinji u staračkom Domu u Ludensheidu – Njemačka, te 1977. god. do 1978. god. pohađa školu u Paderbonu , (kuharstvo – vođenje kuhinje). Ponovo se vraća u Essen, ali ne u samostan, nego u Biskupiju, gdje radi u kuhinji do 1980. god. Nakon dvije godine rada u nadbiskupijskoj kuhinji, dolazi u naš samostan u Essenu, također u sestarsku kuhinju do 1986. god.  Godine 1986. premještena je u naš samostan u Dubrovniku kao kuharica i ostaje do 1989. god. Na provincijskom kapitulu 1989. izabrana je za savjetnicu u provincijskom vijeću kroz dva mandata tj. 6 godina. Iste godine dolazi u Split -  kuhinju  u Centralnom bogoslovnom sjemeništu tri godine, a od 1992. god.  do 1998.god. vrši službu kuharice u nadbiskupskoj kući u Splitu. Od 1998. god. do 2004. kuharica je u našem samostanu u Sutivanu.  Nakon toga godinu dana boravi  u zajednici u  samostanu „Sv. Ane“ – Split, 2005. god. ponovo u službi kuharice dolazi u Sutivan.  Godine 2011. dobiva premještaj u  novi samostan u Vrgorcu, a  od 2014. god. vodi ponovo kuhinju u samostanu na Sutivanu – Brač.

S. M. DIANA (Mara) Mateljan, rođena je 16. kolovoza 1947. god. u Košutama ili (Košutama)- Trilj, od oca Petra i majke Jake rođ. Vrdoljak. U Družbu je došla 18. kolovoza 1962. god. Zagreb – Maksimir.  Novicijat jezapočela primanjem redovničkog odijela 15. kolovoza na otočiću Gospe od Škrpjela – Perast, provela je godinu dana u Zagrebu – Kraljevac. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza  1966. god. u Zagrebu – Kraljevac, a doživotne šest godina kasnije, 6. siječnja 1973. god. u Dubrovniku.    Od 1966. god. do 1967. god. boravi u našoj zajednici na  Prčanju – Boka Kotorska, pomaže u kućanskim  poslovima, te jednu godinu  radi također u kućanskim poslovima u zajednici u Uroševcu  - Kosovo. U  zajednici u Rijeci, kod otaca Kapucina u službi je sakristanke i brine za rublje. Tamo  boravi od 1968. god. do 1972. god. U zajednicu u Mandaljeni – Župa Dubrovačka dolazi na nekoliko mjeseci i pomaže kod šivanja, te od 1973. god. do 1977. god. u splitskom Sjemeništu šiva i vodi brigu o čistoći rublja.  Zdravstveno je oslabila te se 3 mjeseca liječi u bolnici Firule – Split, a poslije toga je na oporavku u samostanu na Strožancu – Podstrana, zatim u Dugopolju pa u  Trilju. Godine  1979. do 1989. god. dolazi u Centralno bogoslovno sjemenište te radi kućanske poslove i brine o čistoći rublja bogoslova i svećenika koji su s njima. Za čuvanje  djece u našem samostanu  K. Kambelovcu dolazi 1989. god. do 1994. god. Te godine dolazi u zajednicu naših sestara koje rade u svećeničkom Domu, te pomaže kod rublja i ostalih kućnih poslova do 2002. god. Zbog staračke dobi i slabog zdravstvenog stanja roditelja “pripojena” je  zajednici u Košutima – Trilj, a poslužuje svoje roditelje 3 godine. Od 2005. god. poslana je u  zajednicu u splitskom sjemeništu, vodi brigu o čistoći rublja  sjemeništaraca i pomaže u drugim kućanskim poslovima koliko vremenski može.

S. M. FILOTEA ( Marija) Žuro, rođena je  4. listopada  1947. god. u Dicmu – Sinj od oca Šimuna i majke Šime rođ. Milanović. U Družbu je primljena 20. listopada 1963. god. u Zagrebu – Nova Ves,  a novicijat započela 15. kolovoza 1965. god. primanjem redovničkog odijela na otočiću Gospe od Škrpjela – Boka Kotorska. Nakon provedene godine dana novicijata u  Zagrebu – Kraljevac, polaže prve redovničke zavjete, a doživotne 6. siječnja 1973. god. u Dubrovniku.                            Prvu filijalu nakon položenih prvih zavjeta dobiva u Splitu – sjemenište od 1966. god. do 1972. god. Na usluzi je sjemeništarcima  te  brine o njihovu rublju, prostorijama i pomaže kod drugih poslova. Od 1973. god. do 1974. god. nakon položenog vozačkog ispita na usluzi je s. Provincijalki  i kućnoj predstojnici . Od 1974. god. do 1976. god. vrši službu vratarice  u svećeničkoj kući u Splitu. Nakon toga dolazi u Dubrovnik, gdje ostaje godinu dana i radi kao njegovateljica kod naših štićenika. Slijedeću godinu tj.  od 1977. do 1978. radi u našem samostanu u Metkoviću  ( radiona). U Perast dolazi 1978. god. i ostaje do 1985. god. pomaže kod starica i djece kao njegovateljica. Po potrebi obavlja i potrebne kućanske poslove. Za čuvanje djece u vrtiću na Strožancu – Podstrana dolazi 1985. god. i ostaje  do 1989. god., kada je premještena u Split – sjemenište u istoj službi kao i prvi put do 2003. god. Godinu dana boravi u samostanu  u Solinu, te 2004. god. dodijeljena joj je briga za čistoću rublja i kuće u Bogosloviji splitsko-makarske Nadbiskupije.

S. M. LEONA (Iva) Leventić, rođena je 15. siječnja 1947. god. u Drinovcima –Hercegovina, od oca Stjepana i majke Anđe, rođ. Majstorović. U Družbu je došla 14. kolovoza 1962. god. u Zagreb. Nakon završene srednje stručne škole u Zagrebu, ulazi u novicijat   15. kolovoza 1965. god. Redovničko oblačenje  obavljeno je na Gospinu Otočiću  u Perastu. Nakon navršene godine dana novicijata polaže prve redovničke zavjete 15. kolovoza 1966. god. u Zagrebu – Kraljevac. Doživotno se zavjetuje  6. siječnja  1973. god. u Dubrovniku. Prve tri godine kao redovnica živi i radi u zajednici u Vrgorcu od 1966. god. do 1969. god. u službi sakristanke i krojačice. U vremenu od pola godine odlazi privremeno u naš samosatn u Essenu- Njemačka, nakon toga tj. od  polovice 1969. god.  do 1970. god. radi u našoj zajednici kod bogoslova u Splitu, obavljajući potrebne poslove. U samostan „Sv. Ane“ u Splitu dolazi 1970. god. do 1984. god. službu dobiva u Domu Umirovljenika na Balkanskoj (sada Vukovarskoj), radeći u krojačkoj radionici. Godine 1984. imenovana je kućnom poglavaricom u našem samostanu u Solinu, te službu obavlja slijedećih šest godina. Nakon toga ponovo dolazi u samostan „Sv. Ane“. Početkom Domovinskog rata 1991. god. uključena je s drugim sestrama za prihvat izbjeglica i prognanika pri Nadbiskupijskom karitasu u Splitu kao volonter (tri). Godine 1994. dobiva  stalno radno mjesto u Karitasu. Godine 1992. iz samostana "sv. Ane" dobiva premještaj u samostan "Malog Isusa" Split - Bačvice , a radno mjesto joj je i dalje u Karitasu, gdje vodi administraciju i računovodstvo  do umirovljenja do 2013. god. Godine 2009. imenovana je kućnom poglavaricom u istom samostanu u dva mandata,  a tu službu po želji sestara i odluci provincijskog Vijeća obavlja i treće trogodište. U slobodno vrijeme na raspolaganju je sestrama u krojačkoj radionici, gdje s lakoćom i umijećem radi za šivaćim strojem.

S. M. MARIS (Pera) Bašić, rođena je 14. rujna 1943. god. u Otoku kod Sinja, od oca Frane i majke Anđe rođ. Zrnčić.  U Družbu je primljena 29. studenoga 1963. god. u Zagreb -  Nova Ves. Redovničko odijelo primila je 15. kolovoza 1965. god. na  otočiću Gospe od Škrpjela – Perast, te tako započela novicijat kojeg je provela u Zagrebu – Kraljevac. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza 1966. god u Zagrebu – Kraljevac, a doživotne 6. siječnja 1973. god. u Dubrovniku.  Nakon položenih prvih zavjeta dobiva dužnost,  u zajednici u Puli, rad u pletioni a kasnije i sakristanke u župi gdje ostaje do 1970. god. U dječačko sjemenište u Splitu dolazi 1970. god. do 1972. god. vodi brigu o rublju sjemeništaraca i  pomaže u potrebnim poslovima. U Dubrovnik za njegovateljicu kod starijih gospođa u našem samostanu dolazi 1972. god. do 1976. god. Nakon toga poslana je u Nadbiskupsku kuću u Splitu i vrši službu kućne predstojnice od 1976. god. do 1982. U Dubrovnik za rad u kuhinji dolazi 1982. god. te ostaje do 1984. god., tada odlazi u Split u zajednicu u konkatadrali sv. Petra u službu kućne glavarice i voditeljice kuhinje do 1989. god. Od 1989. god. premještena je u zajednicu u centralnom bogoslovskom sjemeništu u Splitu, glavarica je u zajednici od 1989. god. do 1995. god. Kućnom glavaricom u istoj zajednici postaje ponovo  1995. god. do 2001. god. Po prestanku poglavarske službe ostaje u istoj zajednici pomažući u kućanskim  poslovima i radu u kuhinji. Godine 2007. preuzima brigu za zajednicu u službi kućne glavarice do 2013. god. Za vrijeme boravka u ovoj zajednici, kroz cijelo vrijeme pomaže u kuhinji i ostalim kućnim poslovima.

S. M. NELA ( Milenka) Čalo, rođena je 11. srpnja 1947. god. u Košutama – Trilj  od oca Martina i majke Ive rođ. Marušić.  U Družbu je primljena 1. rujna 1962. god. u Zagrebu – Nova Ves. Novicijat je započela 15. kolovoza 1965.  po primitku redovničkog odijela na otočiću Gospe od Škrpjela – Boka Kotorska, a provela ga je u Zagrebu – Kraljevac. Prve redovničke zavjete polaže 15. siječnja 1966. god. a doživotne 6. siječnja  1973. god. u Dubrovniku.  Prvu službu dobila je u zajednici  otaca Kapucina u Varaždinu vršeći službu domaćice, od 1966. god. do 1968. god. Nakon toga odlazi u Belgiju, našu zajednicu u Audregniesu, kao njegovateljica. Službu  njegovateljice nastavlja raditi u našoj zajednici u Pučišću – Brač, i pruža pomoć nemoćnim mještanima u župi od kolovoza 1978. god. do listopada 1985. god. Iste godine dolazi u Solin brinuti o djeci s posebnim potrebama do svibnja 1988. god. Zbog starijih i bolesnih roditelja dolazi u rodnu župu brinuti o njima a pripada zajednici u Trilju. Nakon smrti roditelja godine  1993. dolazi u Nadbiskupsku svećeničku kuću - Split  do 2003. god. ,  a od tada u našem samostanu u Omišu  njegovateljica je djece s posebnim potrebama.

S. M. SALUTARIJA (Marija) Đula, rođena je 25. listopada 1947. god. u Otoku kod Sinja, od Lovre i majke Šime, rođ. Maleš. U Družbu je primljena 5. kolovoza 1962. god.  u Samoboru. U novicijat ulazi 15. kolovoza 1965. god., nakon redovničkog oblačenja na Gospinu Otočiću u Perastu- Boka Kotorska. Prve zavjete polaže 15. kolovoza 1966. god. u Zagrebu – Kraljevac, a doživotne  6. siječnja 1973. god. u Dubrovniku. Dva mjeseca nakon položenih prvih zavjeta odlazi u Mandaljenu – Župa Dubrovačka godinu dana u službi njegovateljice, odakle je 1967. god. premještena u Essen – Biskupiju  te radi u kuhinji do 1969. god.  U Boku Kotorsku – Prčanj, dolazi 20. srpnja 1969. god. do 1970. god. kao sakristanka, odakle odlazi u Solin kao njegovateljica.  Slijedeće godine u srpnju  1971. god. dobiva radno mjesto u Domu Umirovljenika u Meratama – Italija  kao njegovateljica. Početkom 1975. god. dolazi ponovo u Essen – Njemačka u Starački Dom u službu  njegovateljice. U istom Domu vrši službu voditeljice od 1. srpnja 1979. god. do 1991. god. Koncem 1991. god. preuzima službu njegovateljice u Domu za starije i nemoćne osobe u Asconu – Švicarska, do veljače 1993. god. Od 1993. god. radi u Karitasu splitsko – makarske Nadbiskupije, a pripada  samostanu „Maloga Isusa“  u Splitu – Bačvice. U Nadbiskupskom Karitasu vrši službu tajnice, istodobno je zadužena za kontakt sa donatorima njemačko i talijanskog govornog područja. Organizira kumstva ( sponzore) za djecu poginulih branitelja i djecu koja su prognana sa podrućja BiH-a. U korodinaciji sa karitasom Klagenfurt pokreće brigu za žene u nevolji. Od siječnja 1997. god. prelazi u ured talijanskog Karitasa u Splitu, gdje nastavlja sa humanitarnim radom  na područjima pogođeni ratom i pomoć siromašnoj djeci i obiteljima.  Godine 2005. preuzima brigu za adaptaciju i gradnju samostanu u Žabljaku - Livno, te zahvaljući svojim poznasvtvima iz Italije nastavlja pomagati siromašnim obiteljima na području Livanjskog kraja. Time  vrši promociju naše Družbe, nešeg poslanja i našeg Utemeljitelja, za kojeg se u Livanjskom kraju do tada nije čulo. Ujedno je to prvi dolazak naših sestara u Banjalučku biskupiju. Do  formiranja zajednice u Žabljaku pripada zajednici na Bačvicama. Od 2007. godine u službi je kućne glavarice  do veljače 2014. god. Službu provincijske  ekonome vrši od 2010. god. do 2013 g. Godine 2014. imenovana je kućnom predstojnicom u zajednici u Košutama – Trilj.

S. M. VILMA (Kata) Kešina, rođena je 5. listopada 1945. god. u Vidu – Metković, od oca Jure i majke Mare, rođ. Boras.       U Družbu je došla 21. kolovoza 1962. god. u Dubrovniku,  a boravila je i pomagala u našoj zajednici u Mandaljeni-Župa Dubrovačka i zajednici u Parastu. Redovničko odijelo dobiva 15. kolovoza 1965. god. na otočiću Gospe od Škrpjela – Perast, te tako ulazi u novicijat koji je u Zagrebu – Kraljevac. Nakon godine dana novicijata polaže prve redovničke zavjete 15. kolovoza 1966. god. u Zagrebu – Kraljevac, a doživotne  15.  kolovoza 1973. u Čardaku – Doloroza (BiH). Prvo radno mjesto dobiva u Splitu – dječačko sjemenište, radeći potrebne poslove  od 1966. god. do 1971. god. Od 1971 god. do 1989. god. radi u Domu za starije osobe kao njegovateljica u Merate – Italija. Početkom 1989. god odlazi u Grottaferratu – Rim, za njegovateljicu starijih svećenika, a pomaže i kod drugih kućnih poslova. Godine 1992. ponovo odlazi u Merate u službu kućne predstojnice te tu službu obavlja 9 godina. Odlaskom u mirovinu vraća se u Domovinu 2007. god. u naš samostan u Metkoviću kao njegovateljica.

60. godišnjica

S. M. BLANDINA ( Marija) Vrnoga, rođena je 17. rujna 1933. god. u Vidonjama – Metković, od oca Bože i majke Stane rođ. Crnčević. U Družbu je došla 25. rujna 1954. god. u Zagreb – Maksimir. Novicijat je započela  15. kolovoza 1955. god. u Samoboru, prve redovničke zavjete položila godinu dana kasnije. Doživotne zavjete polaže  3. srpnja  1962. u Audregniesu- Belgija.   Nakon položenih prvih zavjeta dolazi u naš samostan „Antunovac“ u Zagrebu – Maksimir gdje vodi brigu o čistoći rublja do 1958. god. Od 1958. god. do 1961. god. dolazi u samostan otaca Trećoredaca u Zagrebu – Ksaver također  vodi brigu o čistoći rublja otaca franjevaca i njihovih bogoslova i đaka. Od 1961. god . do 1987. god. boravi u Belgiji, domu za starije i nemoćne osobe u mjestu Audregniesu. U ovoj zajednici vrši službu kućne predstojnice u dva mandata, kao i službu njegovateljice. Godine 1986. izabrana je za savjetnicu u provincijskom Vijeću, a godinu dana kasnije dolazi u dolazi u Split , svećenički Dom  vršeći službu vratarice i pomažući kod kućanskih poslova. Na provincijskom kapitulu 1989 g. izabrana je za zamjenicu provincijske glavarice, te od 14. lipnja dolazi u tada provincijsku kuću na Šinama, gdje preuzima vodstvo zajednice u službi kućne predstojnice. Službu zamjenice provincijske glavarice obnaša 12  godina tj. od 1989. god. do 2001. god. (za vrijeme mandata dviju provincijskih glavarica).   Nakon obnove samostana „Sv. Ane“ i premještanja provincijske uprave u ovaj samostan u Splitu 1999. god.  dolazi kao zamjenica, ujedno vodi i zajednicu u ovom samostanu. Nakon završene službe u provincijskom vijeću,preuzima službu vratarice i pomaže u svim poslovima prema potrebi istog samostana.  Na toj dužnosti je još uvijek.

S. M. DARIJA ( Luca) Šimunović, rođena je 21. svibnja 1933. god. u Otoku kod Sinja, od oca Nikole i majke Ive rođ. Smoljo. U  Družbu je primljena 15. svibnja 1954. god. u Samoboru, a novicijat je započela 15. kolovoza 1955. god. također u Samoboru. Prve redovničke zavjete položila je slijedeće godine, dok je doživotne zavjete položila 15. kolovoza 1962. god u Zagrebu - Maksimir.    Nakon položenih prvih zavjeta dolazi u Cernik, samostan franjevaca provincije Sv. Ćirila i Metoda, u službi sakristanke  i ostalih kućanskih poslova, do kolovoza 1961. godine. Nakon Cernika dolazi u Samobor gdje obavlja kućanske poslove i pomaže drugim sestrama do 1970. god. Od 1970. god. do 1980. na službi  je u splitskom Bogoslovnom sjemeništu, te vodi brigu o čistoći rublja. Od 1974. god. do 1980. god. obavlja službu kućne predstojnice . Nakon toga dolazi u Župu Dubrovačku u Mandaljenu, zavod „Josipovac“ za rad kog djece sa posebnim potrebama. Pomaže  i kod ostalih kućnih poslova. Zbog zdravstvenih problema u mjesecu lipnju 2008. god. premještena je u naš samostan na Šinama – Split.

S. M. GRACIJA (Tereza) Vrnoga, rođena je 5. ožujka 1935 god. u Vidonjama – Metković, od oca Ivana i majke Cvjete rođ. Vidović .  U Družbu je primljena  25. rujna 1954. God u Dubrovniku. Novicijat je započela 15. kolovoza 1955. god. u Samoboru, a nakon godine dana novicijata položila je prve redovničke zavjete. Doživotne zavjete položila je 15. kolovoza 1962. god. u Zagrebu – Maksimir. Prvu dužnost kao redovnica dobiva u Dubrovniku od 1956. god. do 1961. god.  vodeći domaćinstvo u našem samostanu. Od godine 1961. do 1967. god. radi kao njegovateljica u Domu Umirovljenika – Lovret - Split, a stanuje u samostanu „Sv. Ane“ u Splitu.  Od godine 1967. do 1973. god. vrši službu njegovateljice u Domu za starije i nemoćne osobe u Audregniesu – Belgija. Od 1973. god. do 1982. god. u  samostanu u Solinu vrši službu njegovateljice kod djece sa posebnim potrebama, koja su u našem samostanu. Godine 1989. premještena je u naš samostan u Lastvu – Boka Kotorska, u službi njegovateljice starica koje su kod nas udomljene. Istu dužnost obavlja u Dubrovniku od 1089. god. do 1993. god., te u Sutivanu – o. Brač od 1993. do 1995. god.  Nakon Sutivana dolazi u samostan „Zvijezda mora“ – Krilo Jesenice, te vrši službu sakristanke  u župnoj crkvi i pomaže kod kućanskih poslova.  U Metković dolazi u listopada 2010. god. U zajednici pomaže u kućanskim poslovima prema svojim mogućnostima.

S. M. EMANUELA ( Zorka) Milanović,rođena je 25. siječnja 1934. god. u Solinu, od oca Stjepana i majke Milice rođ. Rožić.  U Družbu je došla 30. srpnja 1952. god. Novicijat je započela 15. kolovoza 1955. god. u Samoboru, a prve redovničke zavjete polaže godinu dana kasnije. Doživotne zavjete polaže 15. kolovoza 1962. god.     Nakon položenih prvih zavjeta dobiva filijalu u zajednici u Rijeci – samostan otaca Kapucina tj. od 1956. god. do 1961. god. Radi kao krojačica i vodi brigu o čistoći rublja. Također pomaže kod kućanskih poslova. Od godine 1961 .god. do 1964. god. boravi u našem samostanu u Zagrebu – Maksimir i radi kod djece s posebnim potrebama o kojima brinu naše sestre. Godine 1964. odlazi u Belgiju u Audregnies, gdje  2 godine pomaže kod njege starijih i bolesnih osoba u njihovu Zavodu. Od godine 1966. do 1972. god. živi i radi u  zajednici  u Parizu, misijskoj župi koja brine za naše Hrvate u Francuskoj. Pomaže u kućanskim poslovima, vodi brigu o rublju, radi sa djecom i obilazi naše iseljenike u Parizu i okolici. U Domovinu vraća se  1972. god, kao pomoćnica učiteljice novakinja do 1975.god. i brine za jednu stariju gospođu.  U slobodnom vremenu pomaže kod rublja, šivanjem pranjem i peglanjem. Godine 1985. dolazi u Split, zajednicu u konkatedrali sv. Petra,  vodi brigu o čistoći rublja i pomaže u kućanskim poslovima.  Od 1993. god. preuzima brigu o njegovanju umirovljenog nadbiskupa dr  Frane Franića, te mu pomaže u potrebama do njegove smrti (ožujak 2007. god.). Prema slobodnom vremenu pomaže i u drugim poslovima koje obavljaju sestre.  Od  2008. god. do 2010. god. živi u našem samostanu u Dubrovniku i pomaže u kućanskim poslovima, a od 10. veljače 2010. godine u našem  samostan u Solinu.

S. M. KATARINA ( Luca) Mateljan, rođena je  20. listopada 1937. god. u Košutama – Trilj, od oca Joze i majke Ive rođ. Vukas.  U Družbu primljena je 1. 7.  prosinca 1952. god. u Samobor a novicijat je započela 15. kolovoza 1955. god. u Samoboru. Prve zavjete polaže slijedeće godine, a doživotne 15. kolovoza 1962. god. u Zagrebu – Maksimir.  Prvu filijalu na kojoj ostaje godinu dana dobiva u Zagrebu – Dubrava, kod otaca kapucina, gdje obavlja različite poslove: kućanske, kod rublja i prema potrebi samostana od 1958. god. do 1959. god. Od 1960. god do 1962. god. boravi na našem samostanu u Metkoviću a vršeći službu sakristankeu župi Sv. Ilije,također pomaže kod ostalih kućnih poslova. Od 1. ožujka 1962. god. dolazi u samostan „Sv. Ane“ u Splitu,  radno mjesto dobiva u Domu umirovljenika kao njegovateljica do umirovljenja 1998. god.  Nekoliko godina boravi u našem samostanu na Strožancu (od 1975. do 1978. g.) , odakle putuje na radno mjesto.  Godinu dana boravi u samostanu Krilo-Jesenice (od 1996. – 1997.), također putuje na radno mjesto u Split.  U K. Kambelovac dolazi 1997. god. gdje i sada boravi.  Nakon umirovljenja 1998. god.  postaje kućna poglavarica  u istom samostanu u dva mandata. Obavlja kućanske poslove i vodi kuhinju, te je na toj dužnosti i sada.

S. M. ROMANA (Maša) Tomašević, rođena  je 29. siječnja 1934. god. u Gali kod Sinja, od oca Nikole i majke  Anđe  r. Jagnjić.  U Družbu je primljena 15. svibnja 1954. god. u Samoboru, gdje i ulazi u novicijat slijedeće godine.  Prve redovničke zavjete položila je godinu dana kasnije 15. kolovoza 1956.god.  a doživotne zavjete polaže 15. kolovoza 1962. god. u Zagrebu – Maksimir.  Nakon položenih prvih zavjeta do danas bila je u nekoliko naših samostana u službi krojačice, a po potrebi pomaže i kod drugih kućnih poslova. Tako boravi u K. Kambelovcu od 1956. god. do 1959. god., u Vrgorcu od 1959. god. do 1966. god.  Od 1966. god. do 1967. god. u službi je sakristanke na župi u Rovinju. Godine 1967. ponovo dolazi u K. Kambelovac kao krojačica i ujedno vodi krojačku radionu do 1971. god. Istu službu obavlja u župi Sali, na Dugom Otoku od 1972. god. do 1973. god. Od 1973. god. do 1974. god. boravi u župi Cista Velika vršeći istu službu. Godine 1974. do 1978. god. imenovana je odgovornom sestrom  zajednici u  župi Pučišća, otok Brač. Nakon završene službe u zajednici sestara u Pučišćima, premještena je na godinu dana  u naš samostan u Krilu-Jesenice. Tako 1979. god. odlazi u K. Kambelovac, također godinu dana gdje pomaže u čuvati djecu u našem vrtiću. Od 1989. god. do danas boravi u našem samostanu na Šinama- Split. U ovoj zajednici također  vrši službu krojačice za sestre, sve dok nije fizički oslabila.

  Vijesti - Sve