Poklon triju Kraljeva

Poklon triju Kraljeva

Petak, 25. 6. 2021.

Meditacija  za Prijatelje Malog Isusa

Riječ Božja putokaz u mom životu


Pjesma: Kada zvijezda divna

Molitva prije čitanja Svetog pisma

(Preporučuje papa Benedikt XVI.)

Isuse, istinsko svjetlo, koji osvjetljavaš svakog čovjeka koji dolazi na svijet, ispovijedamo i vjerujemo da si ti Sin Božji, kojeg je Otac poslao da nam budeš učitelj. Pouči nas o istini. Tvoja riječ je istina, duh i život. Ali tko je od nas dostojan otvoriti evanđelje i proniknuti njegovu dubinu? Samo ti, Gospodine Isuse Kriste, koji si za nas umro na križu i otkupio nas svojom krvlju. Gospodine, daj nam milost da u duhu svete Crkve spoznamo velike istine koje si po evanđelju objavio ljudima. Otvori nam riznicu svoje mudrosti. Učini da tvoja riječ koja prožima našu dušu, osvjetljava i posvećuje naš život, dok ne dođemo u nebo, gdje ti živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.  (Preuzeto: https://rastimougospodinu.com/lectio-divina-razmatranje-bozje-rijeci/ )

(Dolazi trenutak u kojem, čitajući, slušam Gospodina kao živu osobu koja mi govori preko odlomka Svetoga pisma. Pokušavam otkriti pravi smisao tih riječi, u svoj punini njihova značenja.)

Evanđelje Mt 2,1-12

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.«  Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi.  Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: ’A ti, Betleheme,  zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pâsti narod moj – Izraela!’«  Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«  Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete.  Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se.  Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

Meditacija

U mnogim jezicima riječ se svodi na verbalni izričaj, no za Semitu je izričaj riječi bogatiji jer istovremeno označuje riječ, čin ili događaj. Prema tome, riječ Božja je čin, poruka i znak. Ona je Božja objava, koja ima za cilj spasiti  čovjeka, a s njim i sav stvoreni svijet.

Slaveći liturgiju, u Riječi Božjoj nalazim  svjetlo koje me voditi na životnim stazama, ka što  kaže Ps 119: Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi. I slavlje i Riječ imaju svoje središte u Kristu Isusu. Molitveno čitam Riječi Božju koja me pripravlja  i uvodi u liturgijsko slavlje, za susret s Bogom koji mi govori.

U odnosu prema Riječi Božjoj dobro je upitati se: kako se ponašam pred tekstom Svetoga pisma? Koje unutarnje stavove i koja izvanjska ponašanja imam prema Božjoj riječi? Kako shvaćam odnos između Božje riječi i Crkve? Postoji li u meni istinsko slušanje Božje riječi? Koje vidike trebam razjasniti i ojačati u svom odnosu prema Riječi?

Prema Matejevu Evanđelju Trojica kraljeva pozorno slušaju proročke riječi i prate znakove vezane uz Riječ. Oni kažu: „Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.“  Na nebu su vidjeli znak, a u Pismu našli tumačenje znaka. Vođeni vjerom i svjetlom Božje mudrosti otkrili su povezanost riječi i čina koji ih stavljaju u odnos s Bogom.  Vidjeli su gdje izlazi zvijezda novorođenog Kralja židovskog, najavljenog po prorocima. Nisu slijedili neku viziju ili utvaru,  nego riječ Božju objavljenu preko Proroka. Pozornim motrenjem Betlehemske zvijezde otkrili su poziv na putovanje, susret s novorođenim Kraljem, Utjelovljenom riječju Božjojom u liku Djeteta. „I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima ...“  Na putu do novorođenog Kralja, Mudraci prate znakove i slijede Betlehemsku zvijezdu.

Neodoljiva svjetlost Betlehemske zvijezde vodi mudre kraljevske putnike u noć, u nepoznato, u neizvjesnost, u avanture pune opasnosti, zatim se odjednom skrije i valja pitati ljude, otvarati svete i tajanstvene knjige.

Ljudi danas svakodnevno motre čudesne stvari tehnike i znanstvenih otkrića, ključno je ostalo pitanje: primjećuju li zvijezdu?  Valja nam otkriti zvijezdu u ime dara što nam ga nudi nebo. Tu ne pomažu dalekozori, ni znanstvena preračunavanja nebeskih tijela. Treba gledati unutra, u sebe, pravo nebo je u nama. Tu zapaziti zvijezdu i slijediti njezin sjaj znači doći na isto mjesto gdje su dospjeli mudraci - k utjelovljenome Sinu Božjemu.

 (Usp: https://www.svantunrijeka.hr/hr/6_sijecnja_2019__bogojavljenje__sveta_tri_kralja/513/3)

Poticajne misli

Govori, sluga tvoj sluša!

Govori, Gospodine…

Nemoj ostati nijem!

Tvoja šutnja žeže.

Potrebnija nam je tvoja Riječ

od kruha i vina,

od ljubavi i života.

Potreban nam je taj glas,

da nas prati u našem radu i hodu.

Govori, Gospodine …

Nemoj ostati nijem!

Mučna je Tvoja šutnja.

Govori i ako te ne slušamo!

Govori i ako naša nutarnja buka guši tvoj glas!

Govori i kad nas tvoja riječ žari!

Govori, Gospodine…

Nemoj ostati nijem!

Mučna je Tvoja šutnja.

Gospodine, udijeli nam glad i žeđ,

ne za kruhom ili vodom,

nego za slušanjem tvoje Riječi.

Gospodine, ti koji tražiš čovjeka,

ovdje i sada,

udijeli nam naklonost da danas čujemo tvoj glas.

Marija, Majka i Službenica Riječi

neka nam dadne milost da otkrijemo njegovu ljepotu,

tako da, čuvajući ga u svom srcu,

postane naša radost i veselje. Fiat, fiat.

(Fra José Rodríguez Carballo, ofm, Generalni ministar)

(Preuzeto: https://www.franjevci-split.hr/prosjaci-smisla-vodeni-rijecju/)

 

Završna molitva

Dobri Oče, Tebi koji si izvor ljubavi zahvaljujem za dar Isusa kojim si me obdario, živom riječju i hranom moga duhovnog života. Učini me navjestiteljem Riječi tvoga Sina koju sam pročitao i u sebi pohranio, da je mognem suočiti sa svojim životom. Daj mi da je preobrazim u svakodnevici da mognem pronaći sreću u njezinom provođenju u život i da među braćom i sestrama s kojima živim budem živi znak i vjerodostojni svjedok tvog Evanđelja spasenja. To te molim po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

(Preuzeto: https://rastimougospodinu.com/lectio-divina-razmatranje-bozje-rijeci/ )

Pjesma:  Klanjam Ti se Kraljiću

s. M. Kristina Adžamić

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve