Pozdrav iz Kapitula

Pozdrav iz Kapitula

Ponedjeljak, 29. 5. 2017.

U duhovnom centru Kuća Navještenja u Gromiljaku, 29. svibnja 2017., šesnaest sestara Služavki Maloga Isusa sarajevske provinicje Bezgrjšnog začeća Blažene djevice Marije započelo je duhovnu obnovu kojom se pripravljaju za slavlje XV. redovitog Provincijskog Kapitula na temu: Marija, naš uzor služenja. 

Nakon jutarnje molitve i zaziva Duha Svetoga  uslijedila je molitva klanjanja Isusu u Presvetom Oltarskom sakramentu te slavlje sakramenta ispovijedi. Kroz klanjanje Isusu, molitvu, pjesmu i  adoraciju animiranu od fra Velimira Bavrke – župnika župe sv. Juraj u Vitezu - sestre su jačale duh kako bi poput Marije služile Bogu, Crkvi, sestrama i svima koje Božja providnost stavi na njihov životni put.
Kroz meditaciji je fra Velimir pozvao sestre da poput Marije stave sebe u službu Boga, koji je ljubav i lijek za sve rane duše i tijela, ... Razmišljajući o Mariji u Kani Galilejskoj, potaknu je i ohrabrio sestre riječima majke Marije: „Činite sve što vam kaže! ... Ovaj svijet treba vaša hrabra, radosna lica, lica na kojima se zrcali Isusova slika, ... treba vas kao svjedoke i ljude koji će stvarati novi svijet.“  Bile su to riječi poticaja i nadahnuća sestrama na putu traženja i otkrivanja Božje volje za novo trogodište životnog hoda sestara Sarajevske provincije.
U poslijepodnevnoj meditaciji fra Josip Blažević – provincijal franjevaca konventualaca - potaknuo je okupljene sestre Kapitularke na novi iskorak vjere i povjerenja u Boga. Posebno je istaknuo primjere života Blažene djevice Marije, svetog Maksilijana Kolbea, Franje Asiškog i drugih svetaca koji su svoj život potpuno predali Bogu i služili mu u vjernosti i ljubavi.
                                                                                                                             s. M. Kristina Adžamić 
  Vijesti - Sve