† s. M. Čedomila Čajko

† s. M. Čedomila Čajko

Subota, 30. 12. 2017.

Pripadala je Družbi sestara Služavke Malog Isusa Zagrebačke provincije u kojoj je proživjela 70 godina u redovničkim zavjetima, a doživjela je 93 godine života. Svidjelo se Isusu doći po svoju zaručnicu 30. prosinca 2017.g. Ona ga je spremna srca dočekala.

Rođena je 15. siječnja 1925. godine u Lepoj vesi, Donja Stubica. U Družbu je ušla 4. rujna 1939.  godine u Sarajevu gdje je položila prve redovničke zavjete 1942. godine na blagdan Triju Kraljeva, a doživotne 1948.g.

U "Betlehemu" u Sarajevu, u ono vrijeme, sestre su izrađivale crkveno ruho. S. Čedomila je usavršila to umijeće do zavidne razine što je pokazivala cijeli život. U taj rad bila je uključena samo godinu dana do izgona sestara iz Bosne. Tada je premještena u Zagreb u Maksimir i bavila se raznim poslovima u sirotištu, a zatim u župi sv. Jeronima u Maksimiru. Od 1955.g. do 1960.g. radila je kod Otaca Trećoredaca na Ksaveru. To razdoblje je posebno ponijela u sjećanju. Voljela je raditi i žrtvovati se za svećenike. Jedanaest godina provela je na župi u Stenjevcu i vodila zajednicu. Tu se također bavila izrađivanjem crkvenog ruha i uređenjem crkve. U Novu ves je premještena 1971. godine i obavljala službu učiteljice juniorki. Od 1973. godine do 2014.g., s kraćim prekidima, vršila je službu sakristanke u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Novoj vesi i izrađivala crkveno ruho.

S. Čedomilu pamtimo po požrtvovnosti, ustrajnosti, točnosti, skromnosti, marljivosti oko uređenja Doma Gospodnjeg. Voljela je ljude, otkrivala njihove potrebe i uvijek im išla u susret. Cijenila je svećenike i posluživala im kao Gospodinu. Sada se njezina vjera pretvorila u gledanje.


  Vijesti - Sve