Tumačenje logotipa 125. obljetnice Družbe sestara Služavki Maloga Isusa

Tumačenje logotipa 125. obljetnice Družbe sestara Služavki Maloga Isusa

Ponedjeljak, 5. 10. 2015.

Na logotipu se mogu uočiti tri simbola:

Žena koja u naručju čuva dijete simbolizira majčinsku nježnu brižnost u karizmi Družbe sestara Služavki Maloga Isusa po uzoru na Isusovu majku Mariju.

Sluga Božji Josip Stadler, utemeljitelj sestarske družbe, kazao je kako je svaka sestra Marija i kako sestre trebaju služiti tako da samome Isusu služe. Urađen je po uzoru logotipa SMI na kojem je majka Marija uz Dijete i svetoga Josipa u krugu - medaljici. U ovom predstavljanju majka štiti dijete u srcu. S obzirom da su SMI redovnice, promatrača ova žena simbolizira na redovnicu. Pritom redovnici i redovnice 2015. godinu žive kao posvješćenje svoga poslanja. Logotip je time povezan s majkom Marijom, u duhu Godine Bogu posvećena života i uznositom 125. obljetnicom postojanja Družbe SMI.

Anđeo pored djeteta simbolizira arkanđela Rafaela, pošto obljetnica osnivanja redovničke obitelji pada upravo na dan kada se u Crkvi slavio sveti Rafael arkanđel. Anđeo iznad djeteta smjera također na važnost zaštite i sigurnosti anđela Božjega na životnom putu svake osobe.

Srce zaokružuje čitav logotip. Simbol je ljubavi po snazi Duha Svetoga i znamen Božje namisli spasenja.

Logotip izradila: Ljerka Lučić

Lj. L.


  Vijesti - Sve