Dječji vrtići

Dječji vrtići

Dječji vrtić Cvjetnjak je privatni katolički vrtić čiji je osnivač Družba Sestara Služavki Malog Isusa - Provincija Presvetog Srca Isusova i Marijina, Zagreb, Nova ves 55.

Odgojno-obrazovni rad u vrtiću je usmjeren na razvoj cjelovitosti ljudske osobe, u što je uključena i duhovna dimenzija.

Temelji se na humanističko-razvojnom pristupu, poznavanju zakonitosti rasta, razvoja i potreba djeteta, njegovih darovitosti, a za katolički vjerski odgoj polazište je u Svetom pismu, tradiciji i dokumentima crkvenog Učiteljstva. Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, ostvaruje se kao djelo ljubavi, a nadahnuće proizlazi iz otajstva Božića kao služenje Djevice Marije Malom Isusu. Načelo rada je misao Utemeljitelja Osnivača družbe dr. Josipa Stadlera: "Imaj prema Bogu srce djetinje, prema bližnjemu srce majčinsko...". Djelovanje vrtića usmjereno je i prema duhovnoj potpori obiteljima, podržavanju roditeljskih kompetencija, doprinoseći tako duhovnom i kulturnom razvoju društvene zajednice.

Dječji vrtić Cvjetnjak svoju djelatnost vrši na tri lokacije:

  • Zagreb, Nova ves 55/1; 01 46 68 321; cvjetnjak@gmail.com
  • Podružnica Samobor, Ljudevita Gaja 16; 099 8604881; d.v.cvjetnjak@gmail.com
  • Podružnica Vinkovci, Pavleka Miškine 33; 032 363 238; cvjetnjak.vk@gmail.com
 

Galerija slika: