Dječji vrtići

Dječji vrtići

Dječji vrtić Cvjetnjak je privatni katolički vrtić čiji je osnivač Družba Sestara Služavki Malog Isusa – provincija Presvetog Srca Isusova i Marijina, Zagreb, Nova ves 55. Ostvaruje program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).

Dječji vrtić Cvjetnjak, centralni objekt u Zagrebu svoj povijesni hod započinje 1979. godine. Predstojnica samostana Antunovac bila je s. M. Petronila Štajcer, a prva sestra koja je radila u jaslicama bila je s. M. Beatis Čajko. Pomagale su joj sestre koje su bile na studiju.

Dječji vrtić Cvjetnjak, podružnica Samobor, svoje povijesne početke duguje s. M. Medardi Ervačinović. Budući da u Samoboru nije više bilo kandidatica, ona je otvorila „jaslice“ za čuvanje male djece godine 1972.

Dječji vrtić Cvjetnjak, podružnica Vinkovci punopravno je osnovan 27. veljače 1998., no odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi započeo je u Marijinom Domu još 1979. Tada su na molbu mnogih zaposlenih majki, s dopuštenjem Provincijske uprave, sestre primile na čuvanje dvanaestero djece. Prve sestre u vrtiću bile su s. M. Medarda Ervačinović, s. M. Lucija Knežević i s. M. Severina Mataušić.

Program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Cvjetnjak obuhvaća programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i unapređenja zdravlja, prehrane i socijalne skrbi za djecu od godine dana života do polaska u osnovnu školu. Program rada se ostvaruje u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Temelji se na Koncepciji razvoja predškolskog odgoja i Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece, dokumentima koji su humanistički koncipirani, te na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  (Narodne novine, broj 10/97, 107/97, 94/13, 98/19 i 57/22), Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe  (Narodne novine, broj 63/08 i 90/10) i Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanja (Narodne novine, broj 5/15).

Dječji vrtić Cvjetnjak je katolički dječji vrtić koji podupire kulturu zajedničkog življenja i cjeloživotnog učenja djece i odraslih sudionika odgojno-obrazovnog procesa. Izgrađuje se inkluzivno, poticajno i raznoliko okruženje koje omogućuje razvoj različitih vrsta inteligencija.

Programi i organizacija rada u našem vrtiću temelje se na pažljivo i bogato strukturiranom okruženju i poticajnoj materijalnoj sredini koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštva, poznavanju zakonitosti rasta i razvoja koje treba biti usmjereno na dobrobit svakog djeteta, poticanju partnerskog odnosa s roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i promoviranju katoličkih i humanih vrijednosti. Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se kao djelo ljubavi, a nadahnuće proizlazi iz otajstva Božića, kao služenje Djevice Marije Malom Isusu. Načelo rada je misao Utemeljitelja osnivača Družbe dr. Josipa Stadlera: „Imaj prema Bogu srce djetinje, prema bližnjem srce majčinsko…“

Dječji vrtić Cvjetnjak svoju djelatnost vrši na tri lokacije:

 

Galerija slika:

 

Nova ves 55/1
Zagreb
Tel.: +38514668321
E-mail: cvjetnjak@gmail.com
Web: www.dv-cvjetnjak.hr

Pavleka Miškine 33
Vinkovci
Tel.: +38532363238
E-mail: cvjetnjak.vk@gmail.com
Web: www.dv-cvjetnjak.hr

Ljudevita Gaja 16
Samobor
Tel.: +38513360017
E-mail: d.v.cvjetnjak@gmail.com
Web: www.dv-cvjetnjak.hr