Vijesti iz Provincije Svetog Josipa

Molitva za život sa Malim Isusom

Petak, 26. 2. 2021.
 
Članovi Društva Prijatelja Maloga Isusa uz sestre Služavke Maloga Isusa na poseban način štuju Maloga Isusa i čudotvorno Dijete Isus. Posebno je...

 
 

S Isusom na putu njegove muke

Četvrtak, 25. 2. 2021.
 
Korizmeno vrijeme u kojem se sada nalazimo jedno od obilježja koja su mu karakteristična je pobožnost križnog puta. S. M. Petra Šakić...

 
 

„ Blažen“  Stadlerov dan

Srijeda, 10. 2. 2021.
 
Svaki Stadlerov dan jedna od članica Društva Prijatelja Maloga Isusa na splitskom Pojišanu izrekne kao Blaženi dan. Upitah je ovog osmog dana u...

 
 

Prijatelji Malog Isusa u izgradnji kulture života

Srijeda, 3. 2. 2021.
 
Društvo Prijatelja Maloga Isusa (PMI) splitske provincije nastoje doprinositi izgradnji kulture života, molitvom, klanjanjem, novčanim i...

 
 

Svijećnica-Dan posvećenog života

Srijeda, 3. 2. 2021.
 
Na blagdan Svijećnice, crkva slavi i dan Posvećenog života. Redovnici, redovnice, bogoslovi i vjernici grada Splita i Solina proslavili su taj dan...

 
 

Godina sv. Josipa i PMI-a

Ponedjeljak, 25. 1. 2021.
 
Na svetkovinu Bezgrešnog začeća 8. prosinca 2020. godine sv. Otac papa Franjo proglasio je Godinu sv. Josipa apostolskim pismom PATRIS CORDE (...

 
 

Ljubav našeg Vice Tadić prema Malom Isusu

Petak, 22. 1. 2021.
 
Ponosni na našeg gosp. Vicu člana PMI-a ističemo; Ako u gradu Splitu i okolici vidite negdje lijepe izrađene jaslice, odmah pomislite kako je to...

 
 

Zahvala

Srijeda, 20. 1. 2021.
 
Citat iz teksta objavljenog na stanici splitsko makarske nadbiskupije prigodom otvaranja Centra u prostorijama našeg samostana sa ulazom iz sporedne...