• s. Jelena Marević, pročelnica vijeća
  • s. Matea Periš
  • s. Petra Šakić
  • s. Kristina Španjić
  • s. Dulcelina Plavša
  • s. M. Marina Mužinić

  Splitska provincija sv. Josipa - Sve