Vijeće čine:

  • s. Marcela Žolo, pročelnica vijeća
  • s. Vlasta Tadić
  • s. Danijela Mihić
  • s. Marijana Cvitanović
  • s. Matea Periš
  Provincija Svetog Josipa - Sve