Vijeće čine:

  • s. Eduarda Marić, pročelnica vijeća
  • s. Lenarda Mateljan
  • s. Natanaela Marinčić
  • s. Anette Krstičević
  Provincija Svetog Josipa - Sve