• s. Karmen Žuljević, pročelnica vijeća
  • s. Marica Botica
  • s. Natanaela Marinčić
  • s. Brigita Rojnica
  • s. Aplonija Putnik
  • s. Nada Ćubelić   

  Splitska provincija sv. Josipa - Sve