Tema dohovnih obnova u 2020.g. je: Krjeposni lik Služavke Maloga Isusa


"U svakoj našoj zajednici jedan se dan u mjesecu posvećuje duhovnoj obnovi. Svjesne svoje slabosti i potrebe stalnog obraćenja, taj dan će sestre provoditi u šutnji, sabranosti i molitvi." (Konstitucije Družbe čl. 117)
 

  Duhovna obnova u družbi - Sve