Pred tobom, Presveto Srce našega Spasitelja, na lice padamo skrušenim srcem. O Isuse, Sine Boga živoga, na što sve nije tvoja mudrost došla, što sve nije tvoja ljubav poduzela, da nas sve sretne, sve blažene učiniš. Neda se iskazati, što si sve za nas učinio i trpio!

Pa kad si već sav život svoj za naš spas posvetio i sebe na križu za naše grijehe žrtvovao, hoćeš još dan na dan nekrvno za nas se žrtvovati, i u Presvetom oltarskom sakramentu kao Bog i čovjek u istinu i stvarno usred nas stanovati, da nas svojim tijelom i svojom krvlju hraniš, da nas sa sobom čim uže sjediniš i svoje nam milosti obilno dijeliš!

Koliko smo jako dužni hvaliti te i slaviti za ta dobročinstva i ljubav ti vračat za ljubav! Ali dok božansko srce tvoje u čudesnom otajstvu tvoje ljubavi gleda, kako da ljude usreći, trude se ljudi i gledaju, kako da te vrijeđaju, i za tvoju ti beskonačnu ljubav beskrajnu nezahvalnost vrate.

O koliko je nevjernikah i krivovjernikah, koji u zaslijepljenosti srca svoga sveti sakramenat ljubavi nepriznaju, tebe u njem preziru, obeščašćuju i ruže! Pa koliko ih je i vjernika, koji za tvoju ljubav prikazuju samo hladno i nemarno srce, koji bez počitanja u hram tvoj stupaju, za tobom nečeznu, rijetko kada i to bez dostatne priprave k tebi pristupljuju, ili koji u smrtnom grijehu tebe primaju, i tako svojom krivnjom kruh života pretvaraju u smrtonosni otrov.

O Isuse, dobri ti pastiru, koji si svoj život za nas dao, koli ti jako ta nezahvalnost i propast tolikih dušah raniti mora ljubezno srce tvoje! Kako rado bismo mi svojim i suzami i pokorom bol ti utažili i za sve te uvrede zadovoljili! Ali jao, mi smo i sami griešnici, i puno smo tvojim mukama doprienili! Zato nam je pomoči tražiti jedino u tvom prevelikom milosrđu i tvojih neizmjernih zaslugah, i smjerno i skrušeno vapiti: Poštedi nas, Gospodine, puk svoj poštedi! Spomeni se, da nas nemožeš zabaciti, a da se cijena tvoje krvi za nas ne izgubi. Mi istina nezaslužujemo pomilovanja; ali tebi nije drago, da se tolike duše izgube, i mi nikako nemožemo dvojiti o tvom milosrđu, dokle god tvoje blago i umiljato srce kano utočište za nas grješnike otvoreno vidimo. Smiluj se, o Isuse, i prosti sve uvrede, sve rugobe i psovke, koje smo ili mi ili drugi ljudi proti sakramentu ljubavi počinili! Oči naše pretvorile se u suzne potoke, ronile suze dan i noć i neimali utjehe, jer su, o Isuse, ranili nježno srce tvoje, ranili oni, koji su te bili dužni štovati i ljubiti. Kano zadovoljštinu za te uvrede tebi nanesene, prikazujemo ti sve zasluge gorke muke tvoje i dragocjenu krv s vodom, koja je iz boka tvoga potekla; prikazujemo ti svu hvalu i čast , sto ce ti nebeski kori anđeoski i svi odabranici Božji sada i uvijek prikazivati. U zajednici s njim i mi hoćemo hvalu ti davati, slavit te i dičit, molit za proštenje i ljubit te, koliko put tucne, koliko put srce kucne. Nitko te vise na zemlji nevrieđao, sva se široka zemlja sjedinila i s jednim srce, i s jednima ustima na vieke ti pjevala: Hvaljeno budi i slavljeno bez prestanka preslatko srce Isusovo u Presvetom oltarskom sakramentu!

O Gospojo naša, majko Boga našega i naša! Tvojoj blagoslovljenoj vjeri i krilu milosrdja tvoga, danas, svaki dan, i na čas smrti naše, dušu našu i tijelo naše izručamo. Sve ufanje, i svu utjehu našu, sve tjeskobe i protivštine naše, život i konac života našega tebi u ruke predajemo, da se po tvojih zaslugah urede misli, riječi i sva djela naša prama tvojoj i presvetoj volji Sina tvoga.

Veliki ti patriarho Josipe, sine Davidov, zaštitiniče cijele Crkve, vjerni slugo koga je Bog za čuvara dao Blaženoj Djevici Mariji i za othranitelja Sinu svomu, budi i naš čuvar, odhranitelj i otac, i vodi nas putem krjeposti da postignemo život vječni.

O vi svi anđeli, osobito anđeli, koje vas je Gospodin Bog našoj nadbiskupiji postavio za čuvare, branite nas u borbi, da se neizgubimo na strašnom sudu.

I vi svi sveti i svetice Božje, osobito vi, koji se slavite u našoj nadbiskupiji i vi mučenici, kojih se ostanci u istoj nalaze, molite se za nas i sada i na čas smrti naše, Amen.

Vječni Oče! Po Srcu Isusovu, koji je moj život, moja istina i moj put dolazim k tebi. Po tom poklona vrijednom Srcu klanjam ti se u mjesto svih onih, koji ti se ne klanjaju, i ljubim te za one, koji te ne ljube, i poznajem i priznajem te Bogom u ime svih, koji, zasliepljeni svojevoljno, neće da te spoznaju. Želim, da po ovom Srcu tvojemu božanskomu veličanstvu sve naknadim, što ti ljudi duguju.

Ja u duhu idem po svem svijetu i tražim dušâ, koje su dragocjenom krvlju moga Zaručnika otkupljene, pa bih rado da ti zadovoljim mjesto njih po tom presv. Srcu. Ja ih sve obuhvaćam pa ti ih po Srcu Isusovu prikazujem, te po tom Srcu sniženo te molim za njihovo obraćenje. Ah, ne daj, da moga Isusa i nadalje ne poznavaju! Učini, da oni žive za njega, koji je umro za njih!

Oče, predragi Oče! Ti vidiš, da one još ni ne žive. De učini, ja te po tom Srcu zaklinjem, učini der, da počmu živjeti! Osobito ti preporučujem po tom Srcu ove sluge N. N.

Ja te po svojem Zaručniku molim, da ih svojim Duhom napuniš, da po milosti ovoga presvetog Srca dodju u nebo, da te na vieke gledaju.  Amen.

Nisam istina vrijedan, da me uslišaš, jer sam zaslužio, da me zbog mojih grijeha kazniš, ali pogledaj na oltar i tu ćeš spaziti pomazanika Isusa, gdje za župljane moje i za mene ište od tebe milosrđe, a ti mu ga ne možeš uskratiti. Respice in faciem Christi tui et misere nostri! Išteš li za pomirbu žrtvu, evo je dostojne tebe, koje ne možeš odbiti. Ta žrtva je krv tvoga Sina, koju je on i za moje župljane i za me na drvu križa prolio i koja još i sada na ovom oltaru teče. Pod okriljem te dragocjene krvi ne bojimo se mi više, svemožni Bože, tvojih gromova, jer striele osvetnice ne mogu do nas doprieti drugće osim da prodju kroz ljubavlju k nam probodeno Srce tvojega Sina; a u tom premilostivom Sinu nalazimo mi sigurno zaklonište proti strogoj pravdi. Respice in faciem Christi tui et miserere nostri. 

Svemogući, vječni Bože! Od koga svako dobro dolazi, koji milost daješ, da i mi hoćemo što ti hoćeš, daj da i učinimo sto hoćeš. Bože, koji si ovim ovdje volju potaknuo, te su svečano obećali tvoju svetu volju kroz cijeli svoj život vršiti, lijepo te molimo, podjeli im milost, da to u istinu i učine.

Bože, koji si kako apostolima tako i svim kršćanima po tvom Sinu Duha Svetoga obećao i do sada ga uvijek podjeljivao, napuni i ove, koji će na skoro k svetom sakramentu potvrde pristupiti, milošću Duha Svetoga, da im bude pamet rasvijetljena, a srce užeženo, da uzmognu postojano i nekolebljivo svetu vjeru ispovijedati.

Neka im svijetli uvijek luč svete vjere. Napuni ih svetom nadom, i u njihovu srcu užezi oganj tvoje ljubavi. Sačuvaj ih od grijeha, odvrati od njih svaku prigodu grešnu, vodi ih po putu pravednosti tvoje, da dostojan budu hram Duha Svetoga, da dostojni budu obećanja tvojih. Po istom Isusu Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče nebeski! U mjesto svoga hladnoga i kukavnoga i suhoga srca prikazujem ti goruće želje i žarku ljubav presvetog Srca tvojega, predragoga Sina Isusa Krista. O, da mi to preslatko Srce, ta pohrana svake sreće, bude na smrti spas i utjeha, a poslije smrti moj vječni stan! Amen.

Zapiši Gospodine, zapiši u srce naše rane tvoje, da u njih vazda čitamo bol tvoju i ljubav tvoju; jer imajući pred našim očima preveliku bol, koju si za nas, Bože moj, na križu pretrpio, i od koje ti se je za nas duša od tijela rastavila, rad ćemo i mi sve muke i  protivštine i smrt tebi za volju podnijeti, kad sve to na nas pošalješ; a gledajući na tvoju ljubav, koju si nam na križu pokazao, prezret ćemo svaku ljubav, koja sve vodi k tebi, pa ništa nećemo ljubiti drugo osim tebe, da tako ljubeći na zemlji budemo dostojni ljubiti te na vieke u nebu, koji s Bogom Otcem u jedinstvu Duha Svetoga. Koji živiš i kraljuješ Bog po sve vieke vjekova. Amen.

O Presveto Trojstvo, ulij u srca naša milost svoju, da ti budemo sborom i tvorom na slavu!

Ti, o Bože mira i ljubavi, uzdrži i povećaj mir i ljubav u kršćanstvu!

Ti, o svemožni Oče, načinio si srca naša, i ona su u ruci tvojoj: rukovodi ih po sv. volji svojoj; ti o Sine Božji, koji imaš jednaku slavu s Ocem, a koji si za nas čovjekom postao, daj da ti što sličniji postanemo; a ti o Duše Sveti, Duše ljubavi, ulij u srca naša ljubav, da i mi među sobom budemo jedno, kao sto ste vi jedno među sobom! Iz vašega krila, o božanske osobe, mi smo proizašli; primite nas opet u krilo svoje! Sjedinite nas na zemlji, kako ćemo se sjediniti u nebu! A u tom nam pomogla milost našega Gospodina Isusa Krista, ljubav Božja i zajednica Duha svetoga. Amen.

O moja Gospojo, moja Majko, svega ti se skroz prikazujem, a da ti pokažem, koli te ljubim, prikazujem ti danas svoje oči, svoje uši, usta svoja, svoje srce, osobu svoju svu. Jer sam dakle sav tvoj, dobra moja Majko, čuvaj me i brani kao svoga. Amen.

Imajući pred našim očima preveliku bol, koju si za nas, Bože moj, na križu pretrpio, i od koje ti se je za nas duša od tiela razstavila, rad ćemo i mi sve muke i protivštine i smrt tebi za volju podnieti, kad sve to na nas pošalješ; a gledajući na tvoju ljubav, koju si nam na križu pokazao, prezret ćemo svaku ljubav, koja sve vodi k tebi, pa ništa nećemo ljubiti drugo osim tebe, da tako ljubeći te na zemlji budemo dostojni ljubiti te na vieke u nebu, koji s Bogom Otcem u jedinstvu Duha svetoga živiš i kraljuješ Bog po sve vieke vjekova. Amen. 

Smiluj se, Gospodine, meni sirotu grešniku! Žao mi je što sam tebe najveće dobro uvriedio, i volim umrieti, nego li te ikada više uvriediti. Zato te smjerno molim, da mi milostivo oprostiš griehe i kazne za njih zaslužene; daj mi milost, da te više nikada ne uvriedim, da sve zapoviedi tvoje i tvoje crkve savjesno uviek obdržavam, da samo tvoju sv. volju činim kroz sav život svoj i u dobru uztrajem do smrti; napokon mi udieli milost, da ja i svi moji, za koje sam dužan moliti, i svi ostali ljudi, pretečemo smrt, da se suda bojimo, a pakao izbjegnemo, ter raj postignemo, pa te u njem hvalimo i slavimo kroz sve vieke vjekova. Amen.

Gospodine Isuse ostani s nama, jer je noć blizu, te ne daj da nas tmine zahvate, nego nam užezi srce naše gorućom ljubavi svojom.

Ljubim te, Bože moj, svim srcem i svom dušom nada sve, i više nego sam sebe, jer si ti sam u sebi neizmjerno i svake ljubavi dostojno dobro. Amen.

A Ti, Gospodine Bože, jer Tvoje zapovjedi nije nemoguće obdržavati, daj nam milost i snagu, da Te onako ljubimo kako Ti hoćeš, i da nam bude po Tvojoj milosti ugodno i lako, što nam je po našoj slaboj naravi nemoguće. Amen.

I mene si premilosrdni Isuse Mali, u svojoj prevelikoj ljubavi učinio pastirom; dopusti da se ja onim predobrim prvim pastirima, koje je tvoj angjeo naputio, neka idu k tebi, da ti se u Betlehemu poklone, pridružim. Evo me sa malim janjetom u naručju pred tvojim jaslicama, gdje ležiš na slami povit u pelenice, gdje dršćeš od zime, i vidim, gdje nad tobom odišu dvije životinje, da svojom parom čine, da ne zebe svega svijeta Bog. Preko ruku nježne majke tvoje i naše, prikazujem ti ovo janješce, kongregaciju služavaka tvoga presv. imena, moleći te ponizno, da ga milostivo primiš u svoje okrilje. Premilostivi Isuse, daj po tvojoj predobroj majci njim svima, a i meni krotkost, poniznost, strpljivost, čistoću, čednost, ljubav, poslušnost, što svakoga, koji te kreposti ima, tebi čini ugodnim i na putu ovoga života k tebi vodi. O utisni duboko u srca naša te svete kreposti, kojima si se ti odlikovao kroz sav život svoj. O preljubezni Isuse, daj nama poradi tvoje božanske časti, da mi odsele samo za tebe živimo i da neznamo za nikakvu drugu radost, nego za tu, da samo tebe, ljubimo i jedino tebi služimo. Budi ti, naša jakost u našim napastima i borbama, da ih mi tebi na slavu srčano prevladamo i u tvojoj vjernoj službi do konca svoga života ustrajemo ter primimo krunu vječnoga života, u tvojem kraljevstvu nebeskom, gdje ti sa Bogom Ocem u jedinstvu Duha svetoga živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Amen.

Tko se nada milosrđu,
neka sam bude milosrdan,
tko milosrđe ište,
neka je sam milosrdan.
Josip Stadler

 
  Sluga Božji Josip Stadler - Sve