Ovdje donosimo pregled bibliografije (članci i knjige) o nadbiskupu Stadleru. To su prilozi o političkim strujanjima u Bosni i Hercegovini, koji su vezani i uz crkveno i uz društveno djelovanje nadbiskupa Stadlera.
 

 • Babić, P., Nadbiskup Stadler u svjetlu rimskih arhiva od 1881. do 1903., Zovkić, M./Babić, P. (prir.), Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću. Povijesno-teološki simpozij prigodom stogodišnjice ponovne uspostave redovite hijerarhije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1. i 2. srpnja 1982., Sarajevo, 1986., 61.-90.
 • Badrov, B., Odjek svibanjske deklaracije u Bosni, Franjevački Vijesnik, Visoko-Sarajevo, 35/1928.
 • Balkan, jedinstvu i bratskoj slozi, Istočnik 5/1896., 171.-172.
 • Balukčić, I., Stadler – učitelj duhovnosti prema pastoralnim poslanicama svećenstvu i puku, Puljić, Ž. (prir.), Josip Stadler. Prilozi za proučavanje duhovnog lika prvog vrhbosankog nadbiskupa, Sarajevo, 1989., 43.-53.
 • Bankrot Stadlerove franko furtimaštine, Pokret, 4/1907.
 • “Betlehem” u Sarajevu, Vrhbosna, 3/1898.
 • Biskup protiv nadbiskupa, Pokret, 7/1910.
 • Bock, I.P, Nadbiskup Dr. Stadler kao književnik i učenjak, Vrhbosna, 25/1911., 383.-385.
 • Buljan, A., Sjećanje na dra Josipa Stadlera, Hrvatsko kolo, XXIV/1903., 198.-205. 
 • Buzuk, A., Prije pedeset godina, Spomenica Vrhbosanska 1882-1832, Sarajevo, 1932.
 • Cepelić, M., Strossmayer prama Stadleru, Glasnik biskupija bosanske i Srijemske, 12/1906., 95.-99. 
 • Strossmayer prema Stadleru, Vrhbosna, 13-14/1906.
 • Ćorić, P./Lebo, J., Književni opus nadbiskupa Stadlera, Mladi teolog, Sarajevo, 1/1986.
 • Drljić, R., Korespondencija A. T. Brlić - dr. Josip Stadler, Hrvatska straža (HS), IV/1932.
 • Družtvo “Trebević” i katoličko svećenstvo u Sarajevu, Vrhbosna, 10/1900.
 • Dujmušić, I., Jubilej nadbiskupa dr. Josipa Stadlera, Vrhbosna, 20/1906., 127.-128., 143.-146., 175.-181., 196.-198.
 • Prva dva nadbiskupa vrhbosanska prema Svetoj Stolici, Spomenica vrhbosanska, Sarajevo, 1932., 192.-205.
 • Frankovluk, Pokret, 1/1904.
 • Fratri i sloboda njihova, Pokret, 6/1909.
 • Gavran, I., Franjevačka provincija Bosna Srebrena od 1881. do 1918, Nova et Vetera (Sarajevo), 32/1982., 149.-175. 
 • Franjevačka provincija Bosna Srebrena od 1881. do 1918.”, Zovkić, M./Babić, P. (prir.), Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću (zbornik) - Studia Vrhbosnensia 1, Sarajevo, 1983., 197.-220.
 • Govor nadbiskupa Stadlera na Petom hrvatskom katehetskom kongresu u Sarajevu, Vrhbosna, 18/1897., 282.-283.
 • Gross, M., Hrvatska politika u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1914., Historijski zbornik, Zagreb, 1966.-1967.
 • Grupe u Bosni i pitanje položaja Bosne i Hercegovine, Hrvatska Riječ, 2/1917.
 • Hammerl, F.Ks., Dr. Josip Stadler - prvi nadbiskup vrhbosanski, Spomenica vrhbosanska 1882-1932., 25-45.
 • Prije 50 godina, Vrhbosna, 11-12/1918., 144.-145.
 • Jedna davedestpetgodišnjica, Vrhbosna, 19-20/1915.
 • Misije Družbe Isusove po hrvatskim zemljama, Kalendar srca Isusova i Marijina, XXIII/1928., 97.-103.
 • Pojedine misije oo. Basilea i Ayale, Kalendar srca Isusova i Marijina, XXV/1930., 97.-104.
 • Hiptmair, H., Die Franziskaner und der Weltklerus in Bosnien, Theologisch-praktische Quartalschrift (Linz), 63/1910., 3, 663.-667.
 • Hrskanović, M., Imenovanje, posveta i instalacija nadbiskupa Stadlera, Informativni bilten stogodišnjice Vrhbosanske nadbiskupije, 1-3/1982., 17.-26.
 • “Hrv. Nar. Zajednica” i “Hrvatski Dnevnik”, Pokret, 6/1909.
 • “Hrvatski Dnevnik” i narodno jedinstvo, Hrvatska Riječ, 2/1917.
 • Hrvatska politika u Bosni, Pokret, 6/1909.
 • Intervju nadbiskupa Stadlera Reichspostu, Pokret, 5/1908.
 • Isključivo katoličko hrvatstvo, Pokret, 6/1909.
 • “Izjava”, Novine, 4/1917.
 • Izjava dra Korošca u Sarajevu, Hrvatska Obrana, Osijek, 16/1917.
 • Izjava povjerenja nadbiskupu dru. Stadleru, Hrvatska, 1917., br. 1931; 1918., br. 2190.
 • Izjava preuzv. g. nadbiskupa Dr. Josipa Stadlera o konverzijama, Vrhbosna, 20/1913.
 • Izjave o Bosni, Pokret, 5/1908.
 • Janković, S., Kod nadbiskupa Stadlera, Spomenica Vrhbosanska, Sarajevo, 1932., 237.-251.
 • Jeglič, A., Propovijed prigodom zlatne mise nadbiskupa Stadlera, Vrhbosna 13 i 14/l918.
 • Jelenić, J., Franjevci i svjetovni kler u Bosni, Serafski Perivoj, 24/1910, 166.-167.
 • Josipović, M., Za Crkvu i Domovinu. Stadlerovi pothvati na području filozofije, Josipović, M/Zovkić, M. (prir.), Crtajte granice - ne precrtajte ljude. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom, Studia vrhbosnensia 7, Sarajevo/Bol, 1995.
 • Jurišić., P., Svetost – primjer uspjeloga ljudskoga života, P. Jurišić (priredio), Sveti budite. Crtice iz života nadbiskupa Josipa Stadlera, Zagreb-Sarajevo, 1997., 58.-65.
 • La santita’ – esempio fruttoso della vita dell’ uomo, P. Jurišić (priredio), Siate santi. Episodi della vita del 10 arcivescovo di Sarajevo Josip Stadler, Como-Sarajevo, 1997., 58.-65.
 • Stadlerovo zalaganje na religijsko-pedagoškom području crkvenoga djelovanja, Pavo Jurišić (prir.), Josip Stadler. Život i djelo, VKT, Sarajevo 1999., 631.-665.
 • Stadlerovo zalaganje na religijsko-pedagoškom području crkvenoga djelovanja, Pavo Jurišić (prir.), Josip Stadler. Život i djelo, VKT, Sarajevo 1999., 631.-665.
 • Pokora u Stalerovim pastirskim spisima, Zbornik u čast fra Ignacija Gavrana povodom njegova 90. rođendana, Sarajevo 2006.
 • Hrvat cijelim srcem. Uz 80. godišnjicu smrti aktivnoga člana Društva Svetoga Jeronima, blagopojnoga vrhbosanskoga nadbiskupa Josipa Stadlera, Marulić 6/1997., 1179.-1183.
 • Karamatić, M., Korijeni napetosti unutar Katoličke crkve u BiH od 1878. do 1914., Jukić, 7/1977., 79.-91. 
 • U doba Austro-Ugarske (1878-1918), Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini, Napredak, Sarajevo, 1993.
 • Katastrofa jedne katastrofalne politike, Pokret, 5/1908.
 • Katolička štampa o Nadbiskupu Stadleru, Vrhbosna, 22-24/1918.
 • Kokša, ?., Uspostava redovite hijerarhije u Bosni i Hercegovini 1881., Zovkić, M./Babić, P. (prir.), Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću, Sarajevo, 1986., 21.-60.
 • Kolarić, J., Aleksandar Brešćenski, Veritas, 2/1974., 26.-27.; 3/1974., 26.-27.; 4/1974., 26.-27.
 • Ekumenska djelatnost nadbiskupa Stadlera, Zovkić, M./Babić, P. (prir.), Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću, Sarajevo, 1986., 137.-166.
 • Prvi hrvatski katolički sastanak 1900. g. Hrvatska 1,V/1994., 27.
 • Korenić, S., U spomen Dr. Josipu Stadleru, Spomenica Vrhbosanska 1882-1832, Sarajevo, 1932.
 • Korespondencija A. T. Brlić - dr. J. Stadler, Hrvatska straža, IV/1932., 33, 4; 34, 4; 35, 4 i 37, 4.
 • Kovač, S., Hrvatski školski priručnici iz logike u drugoj polovici 19. st. do pojave Arnoldove “Logike”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 17/1991., 101.-103.
 • Stadler i Bauer o formalnoj logici, Filozofska istraživanja, 3/1995., 599.-606.
 • Krišto, J., Kultura suživota bez iluzija. Politička pozicija nadbiskupa Josipa Stadlera, Josipović, M./Zovkić, M. (prir.), Crtajte granice - ne precrtajte ljude. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom, Studia vrhbosnensia 7, Sarajevo/Bol, 1995.
 • Katoličko organiziranje i politika. Počeci Hrvatskoga katoličkoga pokreta, Croatica christiana periodica XV, 28/1991.
 • Katoličko priklanjanje ideologiji jugoslavenstva, Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, 24/1992.
 • Kriza u Bosni, Pokret, 8/1911.
 • Kulier, H.A., Doček nadbiskupa Stadlera u Sarajevu, Spomenica vrhbosanska 1882-1932., Sarajevo, 1932.
 • Lučić, A., Karitas kao konkretna Stadlerova ljubav prema čovjeku, Puljić, Ž. (prir.), Josip Stadler. Prilozi za proučavanje duhovnog lika prvog vrhbosanskog nadbiskupa, Studia Vrhbosnensia, Sarajevo 1989., 97.-115.
 • Povezanost nadbiskupa Stadlera s rodnim Brodom, [Koreferat u povodu obilježavanja 150-te obljetnice rođenja nadbiskupa Stadlera], Brod, 25. siječnja 1994., [osam stranica] ADSSMIZ, Zagreb.
 • Utemeljiteljev odnos prema Družbi u njegovoj korespodenciji, Sto godina u službi Maloga Isusa, l890-l990, Zagreb 1994.
 • Macan, I., Kršćanska filozofija u katoličkoj misli 19. i 20. stoljeća (II) - prvi dio, Obnovljeni život, 2/1994., 167.-191.
 • Kršćanska filozofija u katoličkoj misli 19. i 20. stoljeća (II) - drugi dio, Obnovljeni život, 5/1995., 501.-524.
 • Marković, M., Prije 50 godina. Dolazak nadbiskupa Stadlera u Bosnu, Spomenica Vrhbosanska 1882-1932, Sarajevo, 1932., 49.-53.
 • Naprednjaci nijesu protiv vjere (Dragocjeno priznanje 'Hrvatstva'), Pokret 7/1910.
 • Naprednjak, V., Stadlerova ladja tone, Pokret, 4/1907.
 • Nova izjava o rješenju našega narodnoga problema, Novine, 4/1917.
 • Očitovanje, Vrhbosna, 8/1901.
 • Odbijena Pilarova ponuda, Hrvatska Riječ, 3/1918.
 • Odgovori rimokatoličkom “Balkanu”, Istočnik, 7-8/1896., 258.-263.
 • Oportunizam bosanskih Hrvata, Pokret, 5/1908.
 • Opozivljem, Hrvatska misao, 11/1902., 321.-323.
 • Orlovac, A., Dr Josip Stadler - upravitelj Banjalučke biskupije, Croatica Cristiana Periodica (CCP) 14/1984.
 • Prvih sto godina banjalučke mjesne Crkve, Babić, P. i Zovkić, M., Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću, Sarajevo, 1986.
 • Pavić, Ž., Die Philosophia fundamentalis von Josip Stadler, Synthesis philosophica, 2/1993., 467.-487.
 • Philosophia fundamentalis Josipa Stadlera, Filozofska istraživanja, 2-3/1994., 473.-491. 
 • “Ja sam koji sam”. Mogućnost mišljenja i spoznavanja egzistencije Boga u svjetlu Stadlerova “Naravnog bogoslovlja”, Josipović, M./Zovkić, M. (prir.), Crtajte granice - ne precrtajte ljude. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom, VVTŠ, Sarajevo-Bol, 1995., 881.-939.
 • Organski stupnjevi razvoja duše u Stadlerovoj “metafizičkoj antropologiji”, Filozofska istraživanja, 3/1998.
 • Pemba, Pokret, 6/1909.
 • Perić, R.., Zaljubljenik u Bosnu, Sto godina u službi Malog Isusa, Zagreb, 1994.
 • Nadbiskup Stadler i hrvatski zavod u Rimu, Puljić, Ž. (prir.), Josip Stadler. Prilozi za proučavanje duhovnog lika prvog vrhbosanskog nadbiskupa, Sarajevo, 1989.
 • Petrić, R., [P. Rogulja], † Nadbiskup Štadler, Narodna Politika, Zagreb, I/1918.
 • Politika dra. Stadlera i Hrvatskoga Dnevnika, Hrvatska Riječ, 2/1917.
 • Poljak, M., Iz vremena mladoga Štadlera. Spor između Slavonaca i Hrvata, Napredak. Hrvatski narodni kalendar, Saraje¬vo, XXII/1933., 66.-69. 
 • Stadler kao srednjoškolac, Napredak. Hrvatski narodni kalendar, XXIII/1934., 96.-104.
 • Pronađena je Fata Omanović, Jugoslavenski list, 16.8.1940.
 • Propoviedi o nauku kršćanskom, Srce Isusovo, 11/1886., 216.-217.
 • Puljić, I., Kroz povijest katoličkog tiska u Bosni i Hercegovini, Balukčić, I./Topić, F. (prir.), Stoljeće Vrhbosne 1887-1987, VVTŠ, Sarajevo, 1996.
 • Lik nadbiskupa Stadlera, Puljić, Ž. (prir.), Josip Stadler. Prilozi za proučavanje duhovnog lika prvog vrhbosanskog nadbiskupa, Sarajevo, 1989.
 • Richter, H., Erzbischof Dr. Josef Stadler von Sarajevo, Korrespondenzblatt, Jg. XXVII (1918), 14.-18.
 • Rimska propaganda u Bosni i Hercegovini od vremena austro-ugarske okupacije, Bosansko-hercegovački zbornik, sv. VII., Novi Sad, 1903.
 • Romić, A., Dr. Josip Stadler - prvi nadbiskup i metropolita vrhbosanski, Grad na gori, Almanah bogoslovskog zbora Stadler, Sarajevo, 1926., 30.-40.
 • Rožman, V., U slavu pedesetogodišnjice biskupovanja Josipa Jurja Strossmayera, Katolički list, 36/1900., 283.
 • Sarajevski o. Isusovci i “izjava”, Novine, 4/1917.
 • Stadler i Jeglič, Pokret, 5/1908.
 • Stadler je progovorio!, Pokret, 4/1907.
 • Stadler, J., Kratko izkustveno dušoslovje. Sastavio Stjepan Basariček, Hrvatski učitelj, 2/1878., 42.-44., 59.-61., 75.-77.
 • Nacrt psihologije od I. G. namienjen pučkim učiteljem, Hrvatski učitelj, 1/1877., 363.-365., 378.-381.
 • Njekoliko rieči ob “obrani Glaserove psihologije”, Hrvatski učitelj, 2/1878., 120.-122. 
 • Poslovice: pučka mudrost, Danica. Koledar i ljetopis Društva Svetojeronimskoga za prostu godinu 1873, Društvo sv. Jeronima, Zagreb, 1972, 80.-99.
 • Pravila za služavke siromaha ili malenoga Isusa, [rukopis], ADSSMIZ.
 • Prinosak k naučanju dušoslovja Hrvatski učitelj, 4/1880., 225.-226., 245.-248., 261.-262., 276.-278., 293.-295., 307.-312., 342.-343., 355.-358., 374.-379.; 5/1881., 5.-7, 21.-24., 35.-36., 50.-54., 86.-89., 99.-103., 148.-150., 261.-263., 277.-278.; 6/1882., 53.-56., 71.-73., 85.-89., 213.-217., 232.-235., 243.-246., 264.-265., 280.-283., 296.-299., 317.-319., 328.-331., 340.-343.
 • Protuodgovor na odgovor g. Basarička, Hrvatski učitelj, 2/1878., 219.-220., 232.-236.
 • Redovnička pravila sv. Augustina kao temeljna pravila za “Služavke Malenoga Isusa”, pod zaštitom sv. Josipa, [rukopis], ADSSMIZ.
 • Redovnička pravila za “Služavke Malenoga Isusa” u Sarajevu, [rukopis], ADSSMIZ.
 • Stadler/Buconjić, Otvoreno pismo previet. gosp. Savi Kosanoviću, metropoliti grčko-iztočne crkve u Sarajevu, Katolički list, 38/1883., 302.-303.
 • Strilić, I.P., Dr. Josip Stadler – Profesor filozofije i pisac filozofskih udžbenika, Zovkić, M.,/Babić, P. (prir.), Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u XIX. i XX. stoljeću, Sarajevo, 1986., 167.-173.
 • Šagi-Bunić, T., Facultas theologica catholica in Universitate Zagrabiensi. Brevis descriptio chronologica. Extractum ex Croatica christiana periodica, 17(1993), br. 32, 73.-164.
 • Šarić, I., Nadbiskup dr. Josip Stadler. K njegovoj zlatnoj misi (7. VI. 1868.-7. VI. 1918.), Vrhbosna, 11-12/1918.
 • Zadnji dani i časovi Nadbiskupovi, Vrhbosna, 22, 23, 24/1918.
 • Štadlerov poraz, Pokret, 7/1910.
 • Što je g. Vancaš govorio u audijenciji o jugoslavenskom pitanju, Hrvatska Riječ, 2/1917.
 • Šuljak, A., Biskup J. J. Strossmayer i nadbiskup Stadler, Zovkić, M./Babić, P. (prir.), Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću, Sarajevo, 1986., 121.-136.
 • Tko je cenzurirao Stadlerovu izjavu, Hrvatska Riječ, 2/1917.
 • Tko je potpisao izjavu?, Novine, 4/1917.
 • Trobentar, I., Pred spomenikom Stadlerovim, Spomenica Vrhbosanska 1882-1832, Sarajevo, 1932.
 • U oči katoličkog sastanka, Katolički list, 29/1900.
 • “U spomen”. Iz Hrvatskog Dnevnika, Spomenica Vrhbosanska 1882-1832, Sarajevo, 1932.
 • Vidović, M., Godina vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera, Crkva u svijetu, 4/1997.
 • Vukšić, T., Josip Stadler - “jedinstvu i bratskoj slogi”, Crkva u svijetu, 4/1992., 224.-233.
 • Zovkić, M., Marija u Stadlerovim pastirskim poslanicama, Puljić, Ž. (prir.), Josip Stadler. Prilozi za proučavanje duhovnog lika prvog vrhbosanskog nadbiskupa, Sarajevo, 1989.
 • Stadlerov komentar Matejeva evanđelja iz 1895. god., Hrvatska Misao (časopis Matice hrvatske Sarajevo), 1/1996., 96.-106.
 • Stadlerovo širenje Svetog pisma, Vrhbosna, 1/1990., 6.-11.
 •  

Objavljena i neobjavljena djela, skripta

 • Alaupović, A., Nasrtaji protiv Stadlera, Sarajevo, 1913.
 • Balan, P., Katolička crkva i Slaveni u Bugarskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Zagreb, 1881.
 • Blažević, V., Bosanski franjevci i nadbiskup dr. Josip Stadler, Svjetlo riječi, Sarajevo, 2000.
 • Balukčić, I./Radan s. M. A. (prired.), Dr. Josip Stadler. Euharistija – Bog s nama. Euharistijska duhovnost Sluge Božjega Josipa Stadlera, Stadlerov put 6, Sarajevo – Zagreb, 2005
 • Buljan, A., Moje uspomene na nadbskupa Stadlera, ADSSMIZ.
 • Crtice iz povijesti Družbe “Službenica Malog Isusa” i zavoda sv. Ane u Splitu, referat prigodom 25. godišnjice zavoda sv. Ane, [rukopis], ASSMISP.
 • Dalmata, P., [fra Anto Cikojević], Nadbiskup Stadler i franjevci, Spljet, 1909.
 • Dedić, s. M. M./Radan s. M. A., Utemeljiteljeva pisma sestrama, Stadlerov put 3, Zagreb – Sarajevo, 2000.
 • Drljo, M., La restaurazione della gerarchia ordinaria in Bosnia e la controversia giuridica sull’ordinamento delle parrocchie (1881-1883), [tiposkript], Rim, 1985.
 • Džaja, M., Konfessionalität und Nationalität Bosniens und der Herzegowina, München, 1984.
 • Đaković, L., Političke organizacije bosansko-hercegovačkih katolika Hrvata, Globus, Zagreb, 1985.
 • Položaj BiH u austrougarskim koncepcijama rješenja jugoslaveskog pitanja 1914-1918, Tuzla, 1981.
 • Vjerske zajednice i politička zbivanja u Bosni i Hercegovini od austro-ugarske okupacije 1878. do 1945. godine, Sarajevo, 1978.
 • F. Šišić, Korespondencija Rački-Strossmayer, II, Zagreb, 1929.
 • Gavran, I., Lucerna lucens?, Visoko, 1978.
 • Suputnici bosanske povijesti, Sarajevo, Svjetlo riječi, 1990.
 • Gavranović, B., Uspostava redovite katoličke hijerarhije u Bosni i Hercegovini. Prilog političkoj historiji Austro-ugarske monarhije na Balkanu, Beograd, 1935. 
 • Godišnje izvješće c. k. Požeške gimnazije sa četiri razreda koncem školske godine 1854., Narodna tiskarnica Ljudevita Gaja u Zagrebu, 1854.
 • Grijak, Z., Josip Stadler do ustoličenja za vrhbosanskog nadbiskupa 1882. godine, Zagreb, 1995., [neobjavljeni magistarski rad u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu].
 • Grkokatolička crkva u Jugoslaviji, Zagreb, 1931.
 • Hammerl, F.Ks., Dr. Josip Stadler prvi nadbiskup vrhbosanski, [rukopis], ADSSMIZ.
 • Heser, G., Život Gospodina našega Isusa Krista. Preveo iz latinskoga jezika Josip Stadler, Zagreb, 1895.
 • Igrc, T., Kratka povijest Družbe Služavki Maloga Isusa, Sarajevo, 1931, [rukopis], l., ADSSMIZ.
 • Tumač, ustanova i običaji Družbe sestara Služavki Maloga Isusa, Sarajevo, 1937.
 • Imamović, M., Pravni položaj i unutrašnjo-politički razvitak BiH 1878-1914, Sarajevo, 1976.
 • Janković, D., Jugoslovensko pitanje i Krfska deklaracija 1917. godine, Beograd, 1967.
 • Janośi, F.E., Österreich und der Vatican 1846-1918, Ester Band, Die Pontifikate Pius IX und Leos XIII (1846-1903), Graz-Wien-Köln, 1958.
 • Jelenić, J., Izvori za kulturnu povijest bosanskih franjevaca, Sarajevo, 1913, 116.-119. 
 • Josipović, M./Zovkić, M. (prir.), Crtajte granice ne precrtajte ljude, VVTŠ, Sarajevo–Bol, 1995.
 • Jozinović, M., Stadlerova ljubav prema siromasima, Sarajevo, 1968.
 • Jurišić, P., Erzbischof Josip Stadler auf den Spuren dreier Kulturen. Entwicklung der religionspädago¬gischen Tätigkeit der katholischen Kirche in Bosnien und Herzegowina während der österreichisch-ungarischen Regierung (1878-1918), St. Ottilien, 1992.
 • (prir.), Sveti budite. Crtice iz života nadbiskupa Stadlera, Zagreb, 1997.
 • Josip Stadler. Život i djelo, Studia vrhbosnensia 11, VKT, Sarajevo, 1999.
 • Josip Stadler. Pod zastavom Srca Isusova, Stadlerov put – Dokumenti 1, Sarajevo 2001.
 • Karamatić, M., Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914, Sarajevo, 1992.
 • Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini, Napredak, Sarajevo, 1993.
 • Koprivčevič, J., Život i rad dr. Josipa Stadlera prvog nadbiskupa vrhbosanskog 1843.-1918., Stadlerov put 1, Zagreb, 1997. [drugo izdanje]
 • Korenić, S., Prvi hrvatski katolički sastanak, Zagreb, 1900.
 • Kraljačić, T., Kalajev režim u Bosni i Hercegovini 1882-1903, Sarajevo, 1987.
 • Levaković, E., O našem Ocu Utemeljitelju i počecima Družbe prema sjećanju pok. s. Bernadrine Senger, [rukopis], ADSSMIZ.
 • Malbaša, A., Hrvatski i srpski nacionalni problemi u Bosni za vrijeme režima Benjamina Kállaya I dio (1882-1896), Osijek, 1940.
 • Malešević, B., Erzbischof von Bosnien – Nadbiskup vrhbosanski, drama u šest slika, Biblioteka Dva srca, Zagreb.
 • Matoš, A.G., Sabrana djela, XI, JAZU - Liber - Mladost, Zagreb, 1973.
 • Mrkša, J., Kratki prikaz utemeljenja i razvoja Družbe sestara Služavki Maloga Isusa, ADSSMIZ.
 • Orlovac, A., Die Errichtung der Diözese Banjaluka im Rahmen der Wiedereinführung der ordentlichen Hierarchie in Bosnien und der Herzegovina, [Doktorska radnja pri teološkom fakultetu u Innsbrucku 1976].
 • Papić, M., Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije (1878-1918), Sarajevo, 1972.
 • Paradžik, A., Dr. Josip Stadler. Prvi nadbiskup vrhbosan¬ski, izd. Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski iz Sarajeva, Đakovo, 1968.
 • Perković, Lj. (ur.), Sto godina u službi Maloga Isusa, Zagreb, 1994.
 • Perović, P., Hrvatski katolički pokret, Rim, 1976.
 • Pilar, I., Nadbiskup Stadler i Hrv. Nar. Zajednica, Sarajevo, 1910.
 • Puljić, Ž. (prir.), Josip Stadler. Prilozi za proučavanje duhovnog lika prvog vrhbosanskog nadbiskupa, Sarajevo, 1989.
 • Rittig, S., Dr. Josip Stadler, prvi vrhbosanski nadbiskup (1843-1918), [tiposkript], ADSSMIZ
 • -: Mladost nadbiskupa Stadlera [tiposkript], Zagreb, 1967., ADSSMIZ za god. 1967. [bez signature].
 • Siniša, Odgovor rimskoj propagandi na njen “Balkan jedinstvu i bratskoj slozi, izdao uz sudjelovanje mnogih prijatelja sjedinjenja crkava dr. Aleksandar Brešćenski. Svezak I.”, Zagreb, 1896.
 • Sjećanje s. Skolastike Dodić [rukopis], ADSSMIZ.
 • Stadler, J. (preveo), Djela Apostolska, Sarajevo, 1907., 580 stranica.
 • Filosofija, sv. I: Logika, dio prvi: Dijalektika, Sarajevo, 1904.
 • Filosofija, sv. II: Logika, dio drugi: Kritika ili noetika, Sarajevo, 1905.
 • Filosofija, sv. III: Opća metafisika ili ontologija, Sarajevo, 1907.
 • Filosofija, sv. IV: Kosmologija, Sarajevo, 1909.
 • Filosofija, sv. V: Psihologija, Sarajevo, 1910.
 • Filosofija, sv. VI: Naravno bogoslovlje, Sarajevo, 1915. 
 • (prir.), Kako valja navieštati rieč Božju propovijeđu i katekezom. Pastirski naputak za svakog svećenika u pastvi, Zagreb, 1886.
 • Kratka povijest ženske nadbiskupske ubožnice i Družbe služavki Maloga Isusa u Sarajevu. [Orginal se nalazi ASSMIS].
 • Logika., dio prvi: Dialektika i dio drugi: Kritika, Troškom vlastitim, Tiskom Karla Albrechta, Zagreb, 1871.[bez naziva imena autora, nego: “Iz latinskoga jezika preveo, a stranom i preradio JEDAN SVETJENIK nadbiskupije zagrebačke”]
 • Obrednik za zavjete sestara [rukopis], ADSSMIZ.
 • (prir.), Propovjedi o nauku kršćanskom, od O. Jeronima Filipovića, Franjevca iz Rame u Bosni, 8 svezaka, Sarajevo, 1886.-1894. 
 • Rajska vrata, Zagreb, l898.
 • Sveto evanđelje Gospodina našega Isusa Krista i Djela apostolska. Najnoviji hrvatski prijevod s bilješkama, Sarajevo, Naklada Kaptola Vrhbosanskoga, 1912., 632 stranice.
 • (preveo), Sveto evangjelje po Ivanu, Sarajevo, 1902., 739 stranica.
 • (preveo), Sveto evangjelje po Luki, Sarajevo, 1899., 820 stranica.
 • (preveo), Sveto evangjelje po Marku, Sarajevo, 1896., 409 stranica.
 • (preveo), Sveto evangjelje po Mateju, Sarajevo, 1895., 815 stranica.
 • Theologia fundamentalis: tractatus de vera religione, de vera Christi Ecclesia et de Romano Pontifice complectens, Ex Typographia Albrechtiana, Zagrabiae, 1880. 
 • Theologia fundamentalis: tractatus de traditione, Scriptura et analysi fidei complectens, Ex Typographia 
 • Südland, L. v. [I. Pilar], Die südslawische Frage und der Weltkrieg. Übersichtliche Darstellung des Gesamtproblems, Wien, 1918.
 • Južnoslavensko pitanje. Prikaz cjelokupnog pitanja, [pretisak], Varaždin, 1990.
 • Topčić, T., Stadlerovo političko i vjersko djelovanje u Bosni i Hercegovini (1881-1918), Zagreb, 1997. [magisterski rad na Katoličkom Bogoslovnom Fakultetu].
 • Tvrtković, M., Djetinjstvo mladoga Stadlera [tiposkript], Zagreb, 1954.
 • Iz mojih zapamćenja [tiposkript], Zagreb, 1954., ADSSMIZ, [bez signature].
 • Služavkama Malog Isusa, [rukopis], ADSSMIZ.
 • Ustanove Družbe Sluažvki Malog Isusa, Sarajevo, 1931.
 • Vidović, M., Biblijsko – teološki aspekti duhovnosti služavki Maloga Isusa, Zagreb 2000.
 • Vidović, P., Nagovor uz 50-godišnjicu smrti pokojnog nadbiskupa dr. Josipa Stadlera, Sarajevo, 1968.
 • Vrankić, P., La Chiesa cattolica nella Bosnia ed Erzegovina al tempo del vescovo fra Raffaele Barišić (1832-1863), Roma, 1985.
 • Religion und Politik in Bosnien und Herzegowina (1878-1918), Paderborn-München-Wien-Zürich, 1998.
 • Vrhbosanska spomenica 1882-1932, Sarajevo, 1932.
 • Vukšić, T., Međusobni odnosi katolika i pravoslavaca u BiH (1878-1903), Mostar, 1994.
 • Zovkić, M.,/Babić, P. (prir.), Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u XIX. i XX. stoljeću. Povijesno-teološki simpozij prigodom stogodišnjice ponovne uspostave redovite hijerarhije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1. i 2. srpnja 1982., Sarajevo, 1986.
 • Zwiefelhofer, K., Povijest kuće Matice, Sarajevo, 1924.
 • Povijest pojedine kuće, [rukopis], Sarajevo, 7. srpnja 1924., ADSSMIZ.
 • Zwiefelhofer, K./Igrc, T., O uzgoju djece [rukopis], ADSSMIZ
 • Žagar, A., Interkonfesionalni odnosi u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1918., Sarajevo, 1953. [doktorska dizertacija na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, tiposkript].
 
  Sluga Božji Josip Stadler - Sve