Uskrsna čestitka

O, divne li pažnje Božje prema nama.

O, neshvatljive li ljubavi Očeve:

Da roba otkupiš, Sina si predao.

Iz Vazmenog hvalospjeva


Uskrs, 2018.

Poštovane sestre provincijalke, drage sestre,

sestre novakinje, postulantice i pripravnice!

Svetkovina Uskrsa govori nam o divnoj ljubavi i pažnji koju Bog ima prema čovjeku tijekom čitave povijesti i kojom nas poziva svakoga dana sve više otkrivati tu neshvatljivu Očevu ljubav darovanu nam po Sinu Isusu Kristu.

Uskrsnuće Isusa Krista ojačalo nas na tome putu, kako bismo svakodnevnim življenjem i poslanjem naviještale Radosnu vijest svima koji još nisu spoznali Božju ljubav. U tome duhu, sa svima s kojima živimo i kojima služimo, slavimo radosno svetkovinu Uskrsa.

U ime sestara iz Vrhovne uprave i Generalne kuće, želim svima sretan Uskrs i blagoslovljene uskrsne blagdane. Vaša u Isusu i Mariji

s. M. Radoslava Radek,

vrhovna glavarica

 

Galerija slika:

  Poruke vrhovne glavarice Družbe - Sve