Kršćanska ljubav i solidarnost

Pratimo Krista na putu njegove patnje, te dušu čistimo molitvom, postom i djelima milosrđa. Mislimo na one koji su svojom patnjom Kristu slični. Molitva, post i djela milosrđa svoje puno ostvarenje nalaze kad su namijenjeni najpotrebnijim i po patnjama Kristu najsličnijim. Takvih je mnogo. Sve patnje, suze i bol ne možemo ukloniti ali možemo ublažiti i umanjiti ako pomognemo onima kojima možemo pomoći. Onima koji nose teški križ bolesti i neimaštine možemo darovati prostor u svojim molitvama, postu i djelima milosrđa. Sjetimo se situacija u našem životu kad su roditelji bili zabrinuti za nas, naše zdravlje i naš život. Božja i ljudska pomoć mnogo je značila. Marija i Josip, također, su bili zabrunuti za život Djeteta Isusa i svim snagama se zauzimali kako bi mu život sačuvali.

 
 

Tomislav Pecirep

Utorak, 30. 11. 2010.
 
Tomislav Pecirep je dječak koji boluje od šećerne bolesti. Rođen je 22. rujna 1999. godine  u Mostaru. Živi sa samohranom majkom i bakom u...

 
 

Danijel Stanković

Četvrtak, 14. 10. 2010.
 
Danijel Stanković  ima 4 godine, živi u Žepču s roditeljima i bratom.  Boluje od cerebralne paralize. On je drago, lijepo i simpatično...

 
 

Davor Lišnjić

Srijeda, 11. 8. 2010.
 
"Ja sam Davor Lišnjić. Rođen sam 26. 03.1983.g. sa tjelesnim oštećenjima. Uspostavljena je dijagnoza Paraliysis cerebralis, Tetraparesis...