Pratimo Krista na putu njegove patnje, te dušu čistimo molitvom, postom i djelima milosrđa. Mislimo na one koji su svojom patnjom Kristu slični. Molitva, post i djela milosrđa svoje puno ostvarenje nalaze kad su namijenjeni najpotrebnijim i po patnjama Kristu najsličnijim. Takvih je mnogo. Sve patnje, suze i bol ne možemo ukloniti ali možemo ublažiti i umanjiti ako pomognemo onima kojima možemo pomoći. Onima koji nose teški križ bolesti i neimaštine možemo darovati prostor u svojim molitvama, postu i djelima milosrđa. Sjetimo se situacija u našem životu kad su roditelji bili zabrinuti za nas, naše zdravlje i naš život. Božja i ljudska pomoć mnogo je značila. Marija i Josip, također, su bili zabrunuti za život Djeteta Isusa i svim snagama se zauzimali kako bi mu život sačuvali.

  Projekt našeg srca - Sve