Glazbeno scensko djelo “Plač Blažene Dive Marije” Srijeda, 20. 3. 2013.

Glazbeno scensko djelo „Plač Blažene Dive Marije“ autora  fra Šimuna Klimantovića nastalo oko  1500 godine u samostanu na Školjiću-Galevcu pored Preka,  izvedeno je u okviru međunarodne manifestacije „Pasionska baština“ u crkvi sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu 20. ožujka 2013. Srednjevjekovni tekst  fra Šimuna Klimantovića iz Lukorana  od kojih se jedan original i danas čuva u muzeju u Londonu, a jedan u Moskvi, uglazbio je prof. Ivo Nižić  režirala Milena Dundov. Josip Batistić postavio je scenu i rasvjetu.  Pasionskim skazanjem dirigirao je prof. Ivo Nižić,  a izvrsnu izvedbu zaslužni su Zbor  sv. Cecilje župe Preko, Mješoviti pjevački zbor Condura Croatica iz Zadra te izvorna folkorna skupina „Kanica“ i  Udruga žena „Luzor“ iz Preka.


Impresivna glazba na tekst boli Blažene Dive Marije u vrijeme osude i smrti sina Isusa Krista i odlično pjevanje dvaju zborova, glazbeni recitali solista, dua i terceta,  oduševili su predsjednika Udruge Pasionska baština mr. Jozu Čikeša  i prepunu crkvu sv. Franje Ksaverskog. Sopran  Marina Buturić nastupila je u ulozi Blažene Dive Marije, Elzabeta Lucin alt u ulozi Magdalene, tenor Siniša Marinić u ulozi Ivana. U ulozi Josipa iz Arimateje nastupio je tenor Davor Stipanov, dok je Pilata izvrsno glumio  Marko Frankić Brkljačić.

U duetu i tercetu pjevali su Danijela Škunca Sorić i Mateo Marnika uz zbor sv. Cecilije župe Preko i Mješoviti  pjevački zbor Condura Croatica iz Zadra.

Udruga Pasionska baština surađuje s više europskih zemalja koje njeguju pasionsku tradiciju, a od 1998. godine član je europske asocijacije Europassion.  Zapažena su dva međunarodna znanstvena simpozija na Hvaru i Korčuli, a 2000. godine u suradnji sa Filozofskim fakultetom u Zadru i Maticom hrvatskom u Preku i Zadru, na temu: "Muka kao nepresušno nadahnuće kulture".

Na ovom scenskom prikazu “Plač Blažene Dive Marije“  nazočila je časna Majka s. M. Radoslava Radek i s. Ana Marija Kesten.

  Vijesti - Sve