“Hrvatska moli za život” Ponedjeljak, 25. 3. 2019.

Naša zajenica sv. Obitelji u Dubrovniku  uključila se u Veliku molitvenu devetnicu: „Hrvatska moli za život“ koju je na inicijativu našega biskupa mons. Mate Uzinića pokrenulo Vijeće za život i obitelj pri HBK. 


 Devetnica je počela danas 25. 3.  na svetkovinu Blagovijesti, a moli se svakog 25. u mjesecu  kada naša zajednica ima cjelodnevno klanjanje pred Presvetim u našoj kapelici. Uz ovu molitvu mi smo odlučile kroz korizmeno vrijeme biti prisutne i u molitvi za nerođene te zajedno s majkama i očevima, članovima Inicijative 40 dana za život, bdjeti i moliti  pred dubrovačkom bolnicom. Uključile smo se i u trajno klanjanje pred Presvetim u crkvici sv. Josipa u gradu. Dubrovnik je treći grad u Hrvatskoj  koji ima  neprestano klanjnje.

Nama kao Služavkama maloga Isusa sve je ovo blisko. Zar nas naš utemeljitelj SB Josip Stadler nije poticao da imamo prema Bogu srce djetinje, a prema bližnjem materinje. Živimo u vremenu kada su i majka i dijete ugroženi, kad su roditeljska srca i duše ranjene, a  svijest o radosti koju dijete donosi obitelji, narodu i domovini  kao da se gubi. Svojim duhovnim doprinosom želimo pridonijeti barem malo da se svaka hrvatska obitelj raduje životu.

  Vijesti - Sve